Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tre år i Region Gotland

Region Gotland Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Region Gotland.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Region Gotland noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2018.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Region Gotland med 5,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 15,7 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under mars månad rapporterade Region Gotland en total arbetslöshet på 5,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Gotlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 415 av 27 745 invånare i åldern 16 till 64 år i Region Gotland var inskrivna som arbetssökande (529 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Region Gotland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 5,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Arbetslöshet i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den minskande arbetslösheten gör att Region Gotland nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Gotlands län. Region Gotland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Gotland har den lägsta (5,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,7 procent i Region Gotland under mars månad, motsvarande 386 av 2 459 personer. Det är 5,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−123 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 15,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2018.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,6 procentenheter i Region Gotland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Region Gotland om man jämför med andra kommuner i Gotlands län.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,3 procentenheter). I mars var 7,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 181 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 127 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Region Gotland sjunkit elva månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 7,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Region Gotland
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Region Gotland på i stort sett samma nivå som i Gotlands län som helhet.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Region Gotland och Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

590 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 590 arbetsplatsannonser i Region Gotland i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 550 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Region Gotland
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor69200*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering25144*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26108*
Personliga assistenter4582
Kockar och kallskänkor3172*
Hovmästare och servitörer2571
Städare1653*
Matroser och jungmän m.fl.348
Soldater m.fl.746*
Lager- och terminalpersonal441

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Region Gotland angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
Region GotlandGotlands länHela landet
Hela arbetskraften5,1 %−1,8 % 5,1 %−1,8 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda15,7 %−5,2 % 15,7 %−5,2 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar7,3 %−4,3 % 7,3 %−4,3 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Gotlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Gotland5,1 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Gotlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Gotland15,7 %−5,2 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Gotlands län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Gotland7,3 %−4,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.