Vindeln har nu den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda i Västerbotten

Vindelns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Vindelns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Vindelns kommuns arbetslöshet bland utlandsfödda är nu den lägsta i hela Västerbottens län. Det första gången sedan juli 2013 som detta inträffar.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Vindelns kommun med 3,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 10,1 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under mars månad rapporterade Vindeln en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 102 av 2 372 invånare i åldern 16 till 64 år i Vindelns kommun var inskrivna som arbetssökande (29 färre än i mars i fjol).

Det är 13:e månaden i följd som arbetslösheten i Vindeln är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,6 till 4,3 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vindelns kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Vindeln är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea och Lycksele där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Vindeln hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,3 procent i kommunen, jämfört med 4,8 procent i hela länet). Sorsele har den lägsta arbetslösheten i länet (3,8 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent). För att Vindeln skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sorsele skulle tolv personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,1 procent i Vindeln under mars månad, motsvarande 34 av 337 personer. Det är 3,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−13 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,0 till 10,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 5,8 procentenheter i Vindeln. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vindelns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Vindeln om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Efter nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Vindeln nu den lägsta arbetslösheten i Västerbotten. Norsjö har högsta arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (18,9 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,1 procentenheter). I mars var 6,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 17 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vindeln sjunkit tolv månader i följd (ner från 12,0 procent i mars 2021 till 6,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vindelns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Vindeln har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter högre i Vindeln.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vindelns kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Vindelns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Vindelns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering125
Hovmästare och servitörer511
Grundutbildade sjuksköterskor36
Kockar och kallskänkor24
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.14
Övriga utbildare och instruktörer13
Städare13
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik33
Arbetsterapeuter12
Grundskollärare12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Vindelns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
VindelnVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,3 %−1,0 % 4,8 %−1,6 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda10,1 %−3,4 % 13,5 %−3,6 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar6,9 %−5,1 % 6,6 %−3,1 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm6,2 %−0,6 % 
Dorotea4,7 %−2,0 % 
Lycksele5,9 %−2,0 % 
Malå4,6 %−1,1 % 
Nordmaling6,0 %−1,3 % 
Norsjö5,6 %−0,3 % 
Robertsfors4,5 %−1,2 % 
Skellefteå4,4 %−1,6 % 
Sorsele3,8 %−0,9 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,6 %−1,7 % 
Vilhelmina7,5 %−1,6 % 
Vindeln4,3 %−1,0 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−3,2 % 
Dorotea11,1 %−8,2 % 
Lycksele16,9 %−6,2 % 
Malå18,8 %−2,0 % 
Nordmaling15,9 %−6,0 % 
Norsjö18,9 %+2,3 % 
Robertsfors13,5 %−6,0 % 
Skellefteå14,1 %−2,7 % 
Sorsele11,2 %+2,1 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,4 %−3,8 % 
Vilhelmina18,7 %−1,4 % 
Vindeln10,1 %−3,4 % 
Vännäs15,9 %−5,2 % 
Åsele15,2 %−3,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Bjurholm3,4 %−2,5 % 
Dorotea3,9 %−4,4 % 
Lycksele8,4 %−3,7 % 
Malå9,2 %−1,7 % 
Nordmaling9,1 %−5,4 % 
Norsjö6,1 %−7,0 % 
Robertsfors7,6 %−3,3 % 
Skellefteå6,1 %−3,9 % 
Sorsele2,9 %−4,9 % 
Storuman7,7 %−4,4 % 
Umeå6,2 %−2,3 % 
Vilhelmina9,9 %−3,7 % 
Vindeln6,9 %−5,1 % 
Vännäs8,0 %−3,3 % 
Åsele10,1 %−2,0 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.