Arbetslösheten i Gotlands län faller mer än i andra län i Sverige

Gotlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Gotlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga län i Sverige såg en minskande arbetslöshet i mars. Gotlands län var ett av de län i riket där nedgången var störst.

Under mars månad rapporterade Gotlands län en total arbetslöshet på 5,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 415 av 27 745 invånare i åldern 16 till 64 år i Gotlands län var inskrivna som arbetssökande (529 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Gotlands län är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 5,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Arbetslöshet i Gotlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Gotlands län är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Gotlands län.

Gotlands län hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (5,1 procent i länet, jämfört med 7,0 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,8 procent), medan Södermanland har den högsta (9,6 procent). För att Gotlands län skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Västerbotten skulle 83 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,7 procent i Gotlands län under mars månad, motsvarande 386 av 2 459 personer. Det är 5,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−123 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 13:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 15,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2018.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,6 procentenheter i Gotlands län. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Gotlands län om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,3 procentenheter). I mars var 7,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 181 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 127 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Gotlands län sjunkit elva månader i följd (ner från 10,8 procent i april 2021 till 7,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gotlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gotlands län lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gotlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

590 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 590 arbetsplatsannonser i Gotlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 550 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Gotlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor69200*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering25144*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.26108*
Personliga assistenter4582
Kockar och kallskänkor3172*
Hovmästare och servitörer2571
Städare1653*
Matroser och jungmän m.fl.348
Soldater m.fl.746*
Lager- och terminalpersonal441

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Gotlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
Gotlands länSverige
Hela arbetskraften5,1 %−1,8 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda15,7 %−5,2 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar7,3 %−4,3 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Sverige
LänArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Blekinge8,2 %−1,8 % 
Dalarna6,3 %−1,2 % 
Gotland5,1 %−1,8 % 
Gävleborg9,3 %−1,3 % 
Halland5,4 %−1,3 % 
Jämtland5,2 %−1,6 % 
Jönköping5,6 %−1,4 % 
Kalmar6,5 %−1,3 % 
Kronoberg7,5 %−1,4 % 
Norrbotten5,3 %−1,4 % 
Skåne8,9 %−1,7 % 
Stockholm6,6 %−1,4 % 
Södermanland9,6 %−1,3 % 
Uppsala6,4 %−0,9 % 
Värmland7,1 %−1,3 % 
Västerbotten4,8 %−1,6 % 
Västernorrland7,6 %−1,3 % 
Västmanland8,7 %−1,6 % 
Västra Götaland6,3 %−1,6 % 
Örebro7,4 %−1,4 % 
Östergötland7,3 %−1,2 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Sverige
LänArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Blekinge23,4 %−3,9 % 
Dalarna21,4 %−2,6 % 
Gotland15,7 %−5,2 % 
Gävleborg27,2 %−2,6 % 
Halland16,9 %−2,8 % 
Jämtland16,2 %−4,7 % 
Jönköping15,9 %−3,3 % 
Kalmar19,1 %−4,1 % 
Kronoberg20,2 %−3,1 % 
Norrbotten13,5 %−2,9 % 
Skåne20,5 %−3,0 % 
Stockholm13,4 %−2,1 % 
Södermanland25,2 %−1,9 % 
Uppsala17,3 %−1,1 % 
Värmland21,3 %−3,0 % 
Västerbotten13,5 %−3,6 % 
Västernorrland22,6 %−3,3 % 
Västmanland21,0 %−2,9 % 
Västra Götaland16,0 %−3,0 % 
Örebro21,4 %−2,6 % 
Östergötland21,1 %−2,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Sverige
LänArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Blekinge11,7 %−3,9 % 
Dalarna8,1 %−2,1 % 
Gotland7,3 %−4,3 % 
Gävleborg12,9 %−4,6 % 
Halland6,0 %−2,6 % 
Jämtland7,9 %−3,4 % 
Jönköping6,7 %−2,7 % 
Kalmar9,2 %−2,0 % 
Kronoberg9,4 %−3,3 % 
Norrbotten7,1 %−3,1 % 
Skåne10,4 %−2,8 % 
Stockholm7,3 %−1,5 % 
Södermanland12,6 %−2,4 % 
Uppsala8,2 %−2,0 % 
Värmland10,0 %−3,1 % 
Västerbotten6,6 %−3,1 % 
Västernorrland10,7 %−3,1 % 
Västmanland11,4 %−2,5 % 
Västra Götaland7,6 %−2,7 % 
Örebro8,3 %−3,0 % 
Östergötland9,4 %−2,3 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.