Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Karlshamn

Karlshamns kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlshamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlshamns kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan oktober 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlshamns kommun med 3,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 24,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under mars månad rapporterade Karlshamn en total arbetslöshet på 8,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 299 av 15 105 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlshamns kommun var inskrivna som arbetssökande (319 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Karlshamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,3 till 8,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Arbetslöshet i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlshamn är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Olofström där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Karlshamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (8,6 procent i kommunen, jämfört med 8,2 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,6 procent), medan Ronneby har den högsta (11,6 procent). För att Karlshamn skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 302 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,9 procent i Karlshamn under mars månad, motsvarande 631 av 2 534 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−109 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 19:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,2 till 24,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,3 procentenheter i Karlshamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Karlshamn som i andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I mars var 12,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 170 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 77 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlshamn sjunkit tolv månader i följd (ner från 15,2 procent i mars 2021 till 12,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlshamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlshamn högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlshamns kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

154 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 154 arbetsplatsannonser i Karlshamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 260 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlshamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter820
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.419
Grundutbildade sjuksköterskor1215
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.414
ST-läkare212
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter211
Förskollärare110
Restaurang- och köksbiträden m.fl.110
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning48
Träarbetare, snickare m.fl.27

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Karlshamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
KarlshamnBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften8,6 %−1,7 % 8,2 %−1,8 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda24,9 %−3,5 % 23,4 %−3,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar12,0 %−3,2 % 11,7 %−3,9 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn8,6 %−1,7 % 
Karlskrona6,9 %−1,8 % 
Olofström8,9 %−2,0 % 
Ronneby11,6 %−1,7 % 
Sölvesborg6,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn24,9 %−3,5 % 
Karlskrona20,8 %−4,1 % 
Olofström18,6 %−4,2 % 
Ronneby32,4 %−4,7 % 
Sölvesborg17,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn12,0 %−3,2 % 
Karlskrona11,0 %−3,8 % 
Olofström11,2 %−5,3 % 
Ronneby15,3 %−3,6 % 
Sölvesborg9,3 %−4,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.