Lägsta arbetslösheten på 13 år i Sölvesborg

Sölvesborgs kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Sölvesborgs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sölvesborgs kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan september 2008.

Under mars månad rapporterade Sölvesborg en total arbetslöshet på 6,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 539 av 8 167 invånare i åldern 16 till 64 år i Sölvesborgs kommun var inskrivna som arbetssökande (135 färre än i mars i fjol).

Det är 14:e månaden i följd som arbetslösheten i Sölvesborg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan januari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 6,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan september 2008.

Graf: Arbetslöshet i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sölvesborg är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Olofström där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sölvesborg hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,6 procent i kommunen, jämfört med 8,2 procent i hela länet). Sölvesborg har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Ronneby har den högsta (11,6 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,1 procent i Sölvesborg under mars månad, motsvarande 200 av 1 170 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−31 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,1 till 17,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,5 procentenheter i Sölvesborg. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sölvesborg om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,5 procentenheter). I mars var 9,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 67 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 37 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sölvesborgs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sölvesborg lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sölvesborgs kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

59 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 59 arbetsplatsannonser i Sölvesborgs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sölvesborgs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor617
Övriga maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.18
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.37
Företagssäljare47
Personliga assistenter45
Kockar och kallskänkor34
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter23
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete13
Vårdare, boendestödjare22
Butikssäljare, fackhandel22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Sölvesborgs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
SölvesborgBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,6 %−1,5 % 8,2 %−1,8 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda17,1 %−2,0 % 23,4 %−3,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar9,3 %−4,5 % 11,7 %−3,9 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn8,6 %−1,7 % 
Karlskrona6,9 %−1,8 % 
Olofström8,9 %−2,0 % 
Ronneby11,6 %−1,7 % 
Sölvesborg6,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn24,9 %−3,5 % 
Karlskrona20,8 %−4,1 % 
Olofström18,6 %−4,2 % 
Ronneby32,4 %−4,7 % 
Sölvesborg17,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn12,0 %−3,2 % 
Karlskrona11,0 %−3,8 % 
Olofström11,2 %−5,3 % 
Ronneby15,3 %−3,6 % 
Sölvesborg9,3 %−4,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.