Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på åtta år i Ronneby

Ronneby kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Ronneby kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ronneby kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juli 2013.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Ronneby kommun med 4,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i mars på 32,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt betydligt

Under mars månad rapporterade Ronneby en total arbetslöshet på 11,6 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 1 535 av 13 233 invånare i åldern 16 till 64 år i Ronneby kommun var inskrivna som arbetssökande (270 färre än i mars i fjol).

Det är 17:e månaden i följd som arbetslösheten i Ronneby är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 13,7 till 11,6 procent.

Graf: Arbetslöshet i Ronneby kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ronneby är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Olofström där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Ronneby alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (11,6 procent i kommunen, jämfört med 8,2 procent i hela länet). Ronneby har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Sölvesborg har den lägsta (6,6 procent). För att Ronneby skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 662 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent). Ronnebys arbetslöshet sticker ut som den åttonde högsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 32,4 procent i Ronneby under mars månad, motsvarande 866 av 2 673 personer. Det är 4,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−165 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan december 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 53,5 till 32,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 20,8 procentenheter i Ronneby. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Ronneby kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Ronneby om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Karlskrona har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I mars var 15,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 170 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 59 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Ronneby sjunkit tolv månader i följd (ner från 18,9 procent i mars 2021 till 15,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Ronneby kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Ronneby högre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Ronneby kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

155 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 155 arbetsplatsannonser i Ronneby kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 280 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Ronneby kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundskollärare2431
Personliga assistenter1027
Restaurang- och köksbiträden m.fl.423
Vårdare, boendestödjare420
Övriga maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.317
Kockar och kallskänkor511
Grundutbildade sjuksköterskor811
Installations- och serviceelektriker39
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning49
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering58*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Ronneby kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
RonnebyBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften11,6 %−1,7 % 8,2 %−1,8 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda32,4 %−4,7 % 23,4 %−3,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar15,3 %−3,6 % 11,7 %−3,9 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn8,6 %−1,7 % 
Karlskrona6,9 %−1,8 % 
Olofström8,9 %−2,0 % 
Ronneby11,6 %−1,7 % 
Sölvesborg6,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn24,9 %−3,5 % 
Karlskrona20,8 %−4,1 % 
Olofström18,6 %−4,2 % 
Ronneby32,4 %−4,7 % 
Sölvesborg17,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn12,0 %−3,2 % 
Karlskrona11,0 %−3,8 % 
Olofström11,2 %−5,3 % 
Ronneby15,3 %−3,6 % 
Sölvesborg9,3 %−4,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.