Lägsta arbetslösheten på 13 år i Olofström

Olofströms kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Olofströms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Olofströms kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan januari 2009.

Under mars månad rapporterade Olofström en total arbetslöshet på 8,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,0 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 537 av 6 034 invånare i åldern 16 till 64 år i Olofströms kommun var inskrivna som arbetssökande (150 färre än i mars i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Olofström är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 8,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2009.

Graf: Arbetslöshet i Olofströms kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Olofström är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Olofström. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Olofström alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Blekinge län (8,9 procent i kommunen, jämfört med 8,2 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,6 procent), medan Ronneby har den högsta (11,6 procent). För att Olofström skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 139 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,6 procent i Olofström under mars månad, motsvarande 288 av 1 548 personer. Det är 4,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−80 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan juli 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,1 till 18,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,7 procentenheter i Olofström. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Olofströms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Olofström om man jämför med andra kommuner i Blekinge.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,3 procentenheter). I mars var 11,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 63 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 45 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Olofström sjunkit tolv månader i följd (ner från 16,5 procent i mars 2021 till 11,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Olofströms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Olofström har högre total arbetslöshet än Blekinge, ligger ungdomsarbetslösheten 0,5 procentenheter lägre i Olofström.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Olofströms kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

70 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 70 arbetsplatsannonser i Olofströms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 130 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Olofströms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete516
Personliga assistenter816
Maskinoperatörer, mejeri115
Övriga maskinoperatörer, livsmedelsindustri m.m.18
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning36
Kundtjänstpersonal15
Företagssäljare25
Förskollärare15
Installations- och serviceelektriker15
Grundutbildade sjuksköterskor34

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Olofströms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
OlofströmBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften8,9 %−2,0 % 8,2 %−1,8 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda18,6 %−4,2 % 23,4 %−3,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar11,2 %−5,3 % 11,7 %−3,9 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn8,6 %−1,7 % 
Karlskrona6,9 %−1,8 % 
Olofström8,9 %−2,0 % 
Ronneby11,6 %−1,7 % 
Sölvesborg6,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn24,9 %−3,5 % 
Karlskrona20,8 %−4,1 % 
Olofström18,6 %−4,2 % 
Ronneby32,4 %−4,7 % 
Sölvesborg17,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn12,0 %−3,2 % 
Karlskrona11,0 %−3,8 % 
Olofström11,2 %−5,3 % 
Ronneby15,3 %−3,6 % 
Sölvesborg9,3 %−4,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.