Lägsta arbetslösheten på 13 år i Karlskrona

Karlskrona kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskrona kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlskrona kommun noterar i mars den lägsta arbetslösheten sedan november 2008.

Under mars månad rapporterade Karlskrona en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Blekinge län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 2 182 av 31 623 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskrona kommun var inskrivna som arbetssökande (647 färre än i mars i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Karlskrona är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,5 till 6,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2008.

Graf: Arbetslöshet i Karlskrona kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlskrona är inte den enda kommunen i Blekinge där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Olofström där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskrona hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Blekinge län och nu växer klyftan (6,9 procent i kommunen, jämfört med 8,2 procent i hela länet). Sölvesborg har den lägsta arbetslösheten i länet (6,6 procent), medan Ronneby har den högsta (11,6 procent). För att Karlskrona skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Sölvesborg skulle 95 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i mars jämfört med året innan (−1,4 procentenheter) och ligger nu på 7,0 procent. 288 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,8 procent) i landet som helhet, medan Kungsbacka, Tjörn och Öckerö har den lägsta (2,9 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,8 procent i Karlskrona under mars månad, motsvarande 1 001 av 4 813 personer. Det är 4,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−262 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,1 till 20,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,9 procentenheter i Karlskrona. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskrona kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskrona om man jämför med andra kommuner i Blekinge. Olofström har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,8 procentenheter). I mars var 11,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 340 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 164 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskrona sjunkit tio månader i följd (ner från 13,7 procent i maj 2021 till 11,0 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskrona kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskrona lägre än i Blekinge som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskrona kommun och Blekinge län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

467 annonser om lediga jobb just nu

Den 12 april fanns det sammanlagt 467 arbetsplatsannonser i Karlskrona kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 770 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskrona kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter2458
Svetsare och gasskärare747
Grundutbildade sjuksköterskor3447*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1444
Företagssäljare1430
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.2129
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1227
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.318
Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning1217
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete916

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 12 april av utannonserade jobb där Karlskrona kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i mars
KarlskronaBlekinge länHela landet
Hela arbetskraften6,9 %−1,8 % 8,2 %−1,8 % 7,0 %−1,4 % 
Bland utlandsfödda20,8 %−4,1 % 23,4 %−3,9 % 17,2 %−2,7 % 
Bland ungdomar11,0 %−3,8 % 11,7 %−3,9 % 8,6 %−2,5 % 
Total arbetslöshet i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn8,6 %−1,7 % 
Karlskrona6,9 %−1,8 % 
Olofström8,9 %−2,0 % 
Ronneby11,6 %−1,7 % 
Sölvesborg6,6 %−1,5 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn24,9 %−3,5 % 
Karlskrona20,8 %−4,1 % 
Olofström18,6 %−4,2 % 
Ronneby32,4 %−4,7 % 
Sölvesborg17,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Blekinge län
KommunArbetslöshet i marsFörändring (12 mån)
Karlshamn12,0 %−3,2 % 
Karlskrona11,0 %−3,8 % 
Olofström11,2 %−5,3 % 
Ronneby15,3 %−3,6 % 
Sölvesborg9,3 %−4,5 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.