Här är de största utsläpparna på Gotland

Gotlands län | Klimat |
kondensånga stiger från industriskorstenar
Flickr (PD)

Under 2021 vände växthusgasutsläppen från den svenska industrin upp igen, och ökade med omkring tio procent – till nästan samma nivåer som före pandemin. Men de lokala variationerna är stora.

Gotlandsindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 1,6 miljoner ton koldioxid under år 2021. Det är ungefär lika mycket som året innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den enskilt största utsläpparen i Gotlands län var Cementa, med Slitefabriken. Anläggningen stod ensam för lejonparten av länets samlade utsläpp av växthusgaser. Deras utsläpp är dock något mindre än året innan.

De tio största utsläpparna i Gotlands län (ton CO₂-ekvivalenter)
AnläggningÄgareUtsläppSektor
SlitefabrikenCementa1 440 165Mineralindustri (exkl. metaller)
Kalkproduktion StorugnsKalkproduktion Storugns107 304Mineralindustri (exkl. metaller)
Slite kraftverkVattenfall5 367El och fjärrvärme
Visby kraftvärmestationVattenfall1 259El och fjärrvärme
Bäcks KraftverkVattenfall1El och fjärrvärme

Kraftig ökning i landet som helhet

Industrins utsläpp står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam, med undantag för en kraftig nergång till följd av covid 19-pandemin 2020.

Under fjolåret studsade utsläppen tillbaka, och är nu nästan lika höga som före pandemin igen.

– När vi pratat med branscherna berättar de att de återgått till normal produktionen efter pandemin, berättar Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

– En speciell effekt är också att utsläppen från el- och fjärrvärme ökat: Det var ett kallt år, så det var ett stort värmebehov. Samtidigt gjorde det höga elpriset det attraktivt att producera mer el och då tappar man i värmeproduktion, och har fått gå över till fossilt bränsle på en del håll.

Sett till den långsiktiga, sakta nedåtgående trenden, är kurvan fortfarande för flack för att svara upp mot klimatmålen. Nu ökar dock priserna på utsläppsrätter snabbt – under 2021 med en fördubbling – och möjligen har nu priset på att släppa ut växthusgaser nu nått en nivå när det påverkar omställningstakten i Sverige.

– De indikationer vi får från branschen är att priset nu är på en tillräckligt hög nivå för att det ska börja bli lönsamt att producera fossilfritt stål till exempel. Framöver blir det nu viktigt för företagen att få en långsiktig prisbild, för att våga göra stora investeringar, säger Roman Hackl.

De största utsläppen i Sverige kommer från stålindustrin, och den största utsläpparen i hela landet är liksom tidigare år SSAB, med sitt stora stålverk i Luleå, följda av oljebolaget Preems raffinaderier och cementtillverkaren Cementas fabriker.

www.newsworthy.se/koldioxidbudget kan du läsa mer om hur stora utsläppsminskningar som krävs för att nå de klimatmålet, för exempelvis Gotlands län.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.