Industriutsläppen ökar i Stockholms län – här är de största utsläpparna

Stockholms län | Klimat |
kondensånga stiger från industriskorstenar
Flickr (PD)

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar att industriutsläppen i fjol studsade tillbaka upp, efter en nergång under pandemin. Även i Stockholms län ökade industrins utsläpp av växthusgaser, för första gången på tre år.

Stockholmsindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 793 000 ton koldioxid under år 2021. Det är 16 procent mer än året innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den enskilt största utsläpparen i Stockholms län var Stockholm Exergi, med Högdalenverket och ytterligare 13 anläggningar. Anläggningarna stod ensamma för omkring hälften av länets samlade utsläpp av växthusgaser. Deras utsläpp är större än året innan.

De tio största utsläpparna i Stockholms län (ton CO₂-ekvivalenter)
AnläggningÄgareUtsläppSektor
HögdalenverketStockholm Exergi312 371El och fjärrvärme
NynäshamnsraffinaderietNynas117 388Raffinaderier samt distribution av olja och gas
Igelsta värmeverkSöderenergi116 566El och fjärrvärme
Högbytorp CHPE.ON Värme Sverige114 284El och fjärrvärme
Bristaverket, Block 1Stockholm Exergi78 143El och fjärrvärme
VärtaverketStockholm Exergi25 406El och fjärrvärme
HässelbyverketStockholm Exergi7 231El och fjärrvärme
Lidingö värmeverkStockholm Exergi4 226El och fjärrvärme
Fabriken i BrunnaFresenius Kabi4 045Kemiindustri
Kraftvärmeverket NynäshamnVärmevärden i Nynäshamn3 944El och fjärrvärme

Kraftig ökning i landet som helhet

Industrins utsläpp står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam, med undantag för en kraftig nergång till följd av covid 19-pandemin 2020.

Under fjolåret studsade utsläppen tillbaka, och är nu nästan lika höga som före pandemin igen.

– När vi pratat med branscherna berättar de att de återgått till normal produktionen efter pandemin, berättar Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

– En speciell effekt är också att utsläppen från el- och fjärrvärme ökat: Det var ett kallt år, så det var ett stort värmebehov. Samtidigt gjorde det höga elpriset det attraktivt att producera mer el och då tappar man i värmeproduktion, och har fått gå över till fossilt bränsle på en del håll.

Sett till den långsiktiga, sakta nedåtgående trenden, är kurvan fortfarande för flack för att svara upp mot klimatmålen. Nu ökar dock priserna på utsläppsrätter snabbt – under 2021 med en fördubbling – och möjligen har nu priset på att släppa ut växthusgaser nu nått en nivå när det påverkar omställningstakten i Sverige.

– De indikationer vi får från branschen är att priset nu är på en tillräckligt hög nivå för att det ska börja bli lönsamt att producera fossilfritt stål till exempel. Framöver blir det nu viktigt för företagen att få en långsiktig prisbild, för att våga göra stora investeringar, säger Roman Hackl.

De största utsläppen i Sverige kommer från stålindustrin, och den största utsläpparen i hela landet är liksom tidigare år SSAB, med sitt stora stålverk i Luleå, följda av oljebolaget Preems raffinaderier och cementtillverkaren Cementas fabriker.

www.newsworthy.se/koldioxidbudget kan du läsa mer om hur stora utsläppsminskningar som krävs för att nå de klimatmålet, för exempelvis Stockholms län.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.