Nedåtgående utsläppstrend bruten i Skåne – här är de största utsläpparna i länet och Klippan

Klippans kommun | Klimat |
kondensånga stiger från industriskorstenar
Flickr (PD)

Industrin står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Nya siffror från Naturvårdsverket visar att industriutsläppen i fjol studsade tillbaka upp, efter en nergång under pandemin. Men de lokala variationerna är stora.

Totalt ökade industrins utsläpp i landet med drygt tio procent i fjol, jämfört med år 2020. Det betyder att utsläppen nu är tillbaka strax under förpandeminivåerna, baserat på data från de stora utsläppare som omfattas av EU:s utsläppshandel.

De största industriella utsläpparna av växthusgaser i Klippans kommun är Gelita Sweden, Klippans Bruk och Värmeverket.

Tillsammans släppte alla Klippananläggningar ut växthusgaser motsvarande cirka 35 000 ton koldioxid i fjol.

Nedåtgående utsläppstrend bruten i Skåne

Efter några års nedåtgående trend, så har industriutsläppen av växthusgaser i Skåne län vänt upp igen.

Skåneindustrierna släppte ut växthusgaser motsvarande omkring 1,2 miljoner ton koldioxid under år 2021. Det är tretton procent mer än året innan.

Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den enskilt största utsläpparen i Skåne län var SYSAV, med Sysavs avfallsförbränningsanläggning. Anläggningen stod ensam för omkring en femtedel av länets samlade utsläpp av växthusgaser. Deras utsläpp är något större än året innan.

De tio största utsläpparna i Skåne län (ton CO₂-ekvivalenter)
AnläggningÄgareUtsläppSektor
Sysavs avfallsförbränningsanläggningSYSAV276 752El och fjärrvärme
Höganäs SwedenHöganäs Sweden201 564Järn- och stålindustri
Örtofta sockerbrukNordic Sugar102 219Livsmedelsindustri
HeleneholmsverketE.ON Värme Sverige94 446El och fjärrvärme
Norcarb Engineered CarbonsNorcarb Engineered Carbons93 818Kemiindustri
FilbornaverketÖresundskraft Kraft & Värme88 534El och fjärrvärme
Perstorp Specialty ChemicalsPerstorp Specialty Chemicals52 677Kemiindustri
Boliden BergsöeBoliden Bergsöe39 636Metallindustri (exkl. järn och stål)
Kemira KemiKemira Kemi39 094Kemiindustri
Befesa ScandustBefesa Scandust29 659Övrig industri

Kraftig ökning i landet som helhet

Industrins utsläpp står för omkring en tredjedel av de växthusgasutsläpp som sker i Sverige (de så kallade territoriella utsläppen). Landets industriutsläpp har sakta minskat de senaste decennierna, från en topp i mitten av 1990-talet, men minskningen har varit långsam, med undantag för en kraftig nergång till följd av covid 19-pandemin 2020.

Under fjolåret studsade utsläppen tillbaka, och är nu nästan lika höga som före pandemin igen.

– När vi pratat med branscherna berättar de att de återgått till normal produktionen efter pandemin, berättar Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

– En speciell effekt är också att utsläppen från el- och fjärrvärme ökat: Det var ett kallt år, så det var ett stort värmebehov. Samtidigt gjorde det höga elpriset det attraktivt att producera mer el och då tappar man i värmeproduktion, och har fått gå över till fossilt bränsle på en del håll.

Sett till den långsiktiga, sakta nedåtgående trenden, är kurvan fortfarande för flack för att svara upp mot klimatmålen. Nu ökar dock priserna på utsläppsrätter snabbt – under 2021 med en fördubbling – och möjligen har nu priset på att släppa ut växthusgaser nu nått en nivå när det påverkar omställningstakten i Sverige.

– De indikationer vi får från branschen är att priset nu är på en tillräckligt hög nivå för att det ska börja bli lönsamt att producera fossilfritt stål till exempel. Framöver blir det nu viktigt för företagen att få en långsiktig prisbild, för att våga göra stora investeringar, säger Roman Hackl.

De största utsläppen i Sverige kommer från stålindustrin, och den största utsläpparen i hela landet är liksom tidigare år SSAB, med sitt stora stålverk i Luleå, följda av oljebolaget Preems raffinaderier och cementtillverkaren Cementas fabriker.

www.newsworthy.se/koldioxidbudget kan du läsa mer om hur stora utsläppsminskningar som krävs för att nå de klimatmålet, för exempelvis Skåne län.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.