Färre nya laddbara bilar i Katrineholm under första kvartalet

Katrineholms kommun | Klimat |
En elbil som laddas
Mariordo, Wikimedia Commons (CC-BY-2.0)

Elbilar och laddhybrider har ökat i försäljning, men under första kvartalet minskade de laddbara bilarnas andel av nyregistreringarna i Katrineholms kommun. Även i landet som helhet stannade försäljningen av laddbara bilar av.

Under första kvartalet 2022 var 41 procent av alla nyregistrerade personbilar i Katrineholm laddbara (sammanlagt registrerades 159 nya bilar). Av dessa laddbara fordon var 51 procent så kallade laddhybrider, det vill säga fordon som går att ladda och köra på el, men som även har en förbränningsmotor. Resterande var rena elbilar.

Fossildrivna bilar utgjorde 53 procent av nyregistreringarna (då räknar vi även elhybrider som fossilbilar, mer om det i metoddelen).

Graf: Antal nyregistrerade fordon per drivmedel

Under 2021 såg vi en kraftig ökning i försäljning av laddbilar i Sverige. Men under första kvartalet stannade den här trenden av. Andelen laddbara bilar av alla nyregistreringar minskade.

Så även i Katrineholm. Jämfört med kvartalet innan var en mindre andel av alla nyregistrerade bilar laddbara (−1 procentenheter).

Graf: Andel laddbara bilar av alla nyregistreringar över tid

Komponentbrist håller tillbaka utveckling

Att andelen laddbara bilar minskade något i riket som helhet jämfört med föregående kvartal ska, enligt Mobility Sweden (tidigare Bil Sweden), inte ses som något långsiktigt trendbrott, utan snarare ett hack i kurvan,

– Det är inte längre efterfrågan som styr försäljningen, utan tillgång på komponenter. Det har det tidigare varit brist på ett antal komponeter, och Ukrainakriget har gjort den bristen ännu mer akut, säger Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden.

Drabbar det här elbilar hårdare än andra?

– Ja och nej. Å ena sidan innehåller elbilar ett högre antal kritiska komponenter. Å andra sidan vill många tillverkare prioritera de laddbara bilarna för att slippa böter. Vår prognos för hela året är att 60 procent av alla nya bilar ska vara laddbara.

Under det slutet av året registrerades färre nya bensin- och dieselbilar än på över femton år i landet som helhet. Framför allt dieselbilarna har minskat kraftigt.

Fördelningen av laddhybrider och elbilar har också skiftat under det senaste året. När miljöbonusen för laddhybrider sänktes i april i fjol gjorde elbilarna ett markant uppsving. Följande bild visar utvecklingen i Katrineholm.

Graf: Antal nya laddhybrider och elbilar över tid

Vanligast i storstäderna

I hela landet var 52 procent av alla nya bilar laddbara under första kvartalet. Det är framför allt Stockholms län som drar upp snittet, vilket till stor del förklaras av att många leasingföretag har sitt säte i länet. I Södermanlands län var 44 procent av nyregistrerade bilar laddbara.

Graf: Antal nyregistrerade laddbara bilar per län

Jämfört med andra kommuner säljs det förhållandevis få elbilar och laddhybrider i Katrineholm. Under första kvartalet var nyregistreringen 91:a lägst i hela landet (bland 290 kommuner).

Här registrerades det flest laddbara bilar under första kvartalet i Södermanlands län
KommunAndel laddbaraAntal laddbhybriderAntal elbilarAntal nya bilar totalt
Trosa54 %83070
Flen49 %121249
Eskilstuna46 %145127590
Gnesta45 %61444
Strängnäs43 %3771250
Nyköping41 %5475314
Katrineholm41 %3332159
Oxelösund37 %8843
Vingåker36 %6633
Källa: SCB
Notera att siffrorna avser var bilarna är registrerade. Leasingbilar är registrerade i den kommun där uthyraren har sitt säte.

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.