Lägsta arbetslösheten på 14 år i Jämtland

Jämtlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Jämtlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Jämtlands län noterar i februari rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har den varit så här låg.

Under februari månad rapporterade Jämtland en total arbetslöshet på 5,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fem av 96 invånare i åldern 16 till 64 år i Jämtlands län var inskrivna som arbetssökande (4 525 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Jämtland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,8 till 5,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Jämtlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Jämtland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i just Jämtland.

Jämtland hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (5,2 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har den lägsta arbetslösheten i riket (4,9 procent), medan Södermanland har den högsta (9,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,3 procent i Jämtland under februari månad, motsvarande 16 av 98 personer. Det är 5,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 676 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 20:e månaden i följd. Sedan juni 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,1 till 16,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,1 procentenheter i Jämtland. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Jämtland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,1 procentenheter). I februari var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 773 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Jämtland sjunkit elva månader i följd (ner från 11,3 procent i mars 2021 till 7,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Jämtland lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 1,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Jämtlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

872 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 872 arbetsplatsannonser i Jämtlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 800 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Jämtlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor79211
Städare1171
Företagssäljare3463
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2563*
Grundskollärare3959
Förskollärare1851
Vårdbiträden350
Personliga assistenter2545
Kundtjänstpersonal1443
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.4141

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Jämtlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
JämtlandSverige
Hela arbetskraften5,2 %−1,8 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,3 %−5,2 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,8 %−4,1 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Berg5,8 %−0,7 % 
Bräcke6,4 %−2,8 % 
Härjedalen4,4 %−1,8 % 
Krokom3,6 %−1,6 % 
Ragunda6,9 %−1,1 % 
Strömsund6,9 %−2,1 % 
Åre4,3 %−2,3 % 
Östersund5,3 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Berg17,0 %−5,4 % 
Bräcke19,9 %−7,6 % 
Härjedalen13,7 %−3,8 % 
Krokom14,0 %−4,3 % 
Ragunda16,1 %−8,0 % 
Strömsund21,6 %−3,8 % 
Åre14,8 %−6,8 % 
Östersund16,1 %−4,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Berg10,1 %−1,4 % 
Bräcke10,9 %−5,5 % 
Härjedalen5,3 %−4,7 % 
Krokom5,3 %−8,3 % 
Ragunda12,2 %−2,5 % 
Strömsund10,8 %−5,4 % 
Åre4,1 %−4,0 % 
Östersund8,0 %−3,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.