Arbetslösheten minskar i Karlstad

Karlstads kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Karlstads kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Karlstads kommun. Även i hela Värmland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Karlstad en total arbetslöshet på 7,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sju av 97 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlstads kommun var inskrivna som arbetssökande (4 159 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Karlstad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 7,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2019.

Graf: Arbetslöshet i Karlstads kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlstad är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Karlstad nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Värmlands län. Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,6 procent i Karlstad under februari månad, motsvarande 21 av 102 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 757 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,5 till 20,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,4 procentenheter i Karlstad. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlstads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Karlstad om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I februari var 8,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande nio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 639 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlstad sjunkit elva månader i följd (ner från 10,8 procent i mars 2021 till 8,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlstads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Karlstad har ungefär samma total arbetslöshet som Värmland, ligger ungdomsarbetslösheten 1,8 procentenheter lägre i Karlstad.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlstads kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

715 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 715 arbetsplatsannonser i Karlstads kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 580 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlstads kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor36119
Personliga assistenter3289
Lastbilsförare m.fl.1367
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1966
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning653
Telefonförsäljare m.fl.850
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.4245
Skötare241
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering634*
Gymnasielärare734

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Karlstads kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
KarlstadVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften7,2 %−1,4 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,6 %−1,9 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,6 %−2,8 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.