Arbetslösheten minskar i Vingåker

Vingåkers kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Vingåkers kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Vingåkers kommun. Även i hela Södermanland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Vingåker en total arbetslöshet på 9,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att tio av 105 invånare i åldern 16 till 64 år i Vingåkers kommun var inskrivna som arbetssökande (423 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Vingåker är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Vingåkers kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Vingåker är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Vingåker hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Södermanlands län och nu växer klyftan (9,5 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Trosa har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Eskilstuna har den högsta (12,5 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 34,1 procent i Vingåker under februari månad, motsvarande 34 av 100 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−192 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 24,6 procentenheter i Vingåker. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vingåkers kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Vingåker om man jämför med andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I februari var 16,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 16 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 70 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vingåker sjunkit elva månader i följd (ner från 17,2 procent i mars 2021 till 16,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vingåkers kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Vingåker har lägre total arbetslöshet än Södermanland, ligger ungdomsarbetslösheten 3,1 procentenheter högre i Vingåker.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vingåkers kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

39 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 39 arbetsplatsannonser i Vingåkers kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Vingåkers kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Behandlingsassistenter och socialpedagoger m.fl.216
Reklamutdelare och tidningsdistributörer16
Personliga assistenter45
Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättning15
Grundutbildade sjuksköterskor24
Geriatriksjuksköterskor33
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete23
Ordersamordnare m.fl.12
Förskollärare22
Butikssäljare, dagligvaror12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Vingåkers kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
VingåkerSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften9,5 %−1,1 % 9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda34,1 %−2,0 % 25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar16,1 %−2,6 % 13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.