Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på sju år i Hällefors

Hällefors kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Hällefors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Hällefors kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan oktober 2014.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Hällefors kommun med 7,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 31,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under februari månad rapporterade Hällefors en total arbetslöshet på 10,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,7 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att elva av 101 invånare i åldern 16 till 64 år i Hällefors kommun var inskrivna som arbetssökande (403 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Hällefors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 13,0 till 10,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Hällefors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hällefors är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Hällefors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Örebro län (10,9 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Hällefors har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Askersund har den lägsta (4,4 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 31,8 procent i Hällefors under februari månad, motsvarande 32 av 101 personer. Det är 7,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−213 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 37,6 till 31,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2014.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 20,9 procentenheter i Hällefors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hällefors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Hällefors som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,4 procentenheter). I februari var 13,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 46 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hällefors sjunkit elva månader i följd (ner från 16,9 procent i mars 2021 till 13,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hällefors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hällefors högre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hällefors kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

30 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 30 arbetsplatsannonser i Hällefors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hällefors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter222
Företagssäljare517
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.211
Grundskollärare59
Grundutbildade sjuksköterskor24
Maskinoperatörer, kvarn-, bageri- och konfektyrindustri13
Industrielektriker13
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer11
Truckförare11
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Hällefors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
HälleforsÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften10,9 %−2,7 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda31,8 %−7,0 % 21,7 %−2,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar13,0 %−4,4 % 9,1 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,4 %−1,3 % 
Degerfors8,7 %−0,5 % 
Hallsberg6,8 %−2,2 % 
Hällefors10,9 %−2,7 % 
Karlskoga6,9 %−1,1 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå7,0 %−1,7 % 
Lekeberg4,6 %−0,8 % 
Lindesberg7,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−3,7 % 
Nora7,2 %−1,2 % 
Örebro8,2 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund16,9 %−5,4 % 
Degerfors27,3 %0,0 % 
Hallsberg19,3 %−4,1 % 
Hällefors31,8 %−7,0 % 
Karlskoga21,8 %−2,2 % 
Kumla18,2 %−0,8 % 
Laxå20,0 %−5,9 % 
Lekeberg15,9 %−4,6 % 
Lindesberg21,4 %−1,8 % 
Ljusnarsberg21,2 %−8,1 % 
Nora20,0 %−5,9 % 
Örebro22,0 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−4,8 % 
Degerfors14,0 %−1,6 % 
Hallsberg10,5 %−2,6 % 
Hällefors13,0 %−4,4 % 
Karlskoga8,3 %−2,8 % 
Kumla10,1 %−2,8 % 
Laxå9,8 %−3,4 % 
Lekeberg8,2 %−2,3 % 
Lindesberg10,8 %−1,7 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora12,4 %−0,8 % 
Örebro8,4 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.