Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på åtta år i Årjäng

Årjängs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Årjängs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Årjängs kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan september 2013.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Årjängs kommun med 4,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 15,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under februari månad rapporterade Årjäng en total arbetslöshet på 5,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,9 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sex av 109 invånare i åldern 16 till 64 år i Årjängs kommun var inskrivna som arbetssökande (310 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Årjäng är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 5,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2019.

Graf: Arbetslöshet i Årjängs kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Årjäng är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Årjäng hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Värmlands län och nu växer klyftan (5,5 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,9 procent i Årjäng under februari månad, motsvarande 16 av 101 personer. Det är 4,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−163 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 14:e månaden i följd. Sedan december 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,2 till 15,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan september 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,4 procentenheter i Årjäng. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Årjängs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Årjäng som i andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,8 procentenheter). I februari var 8,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 54 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Årjäng sjunkit tio månader i följd (ner från 9,7 procent i april 2021 till 8,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Årjängs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Årjäng lägre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Årjängs kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

56 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 56 arbetsplatsannonser i Årjängs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 110 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Årjängs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Butikssäljare, dagligvaror425
Restaurang- och köksbiträden m.fl.318
Butikssäljare, fackhandel718
Grundutbildade sjuksköterskor68
Hovmästare och servitörer16
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering66
Kockar och kallskänkor25
Fastighetsskötare14
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter22
Transportledare och transportsamordnare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Årjängs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
ÅrjängVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften5,5 %−1,9 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda15,9 %−4,1 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,2 %−3,8 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.