Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på åtta år i Askersund

Askersunds kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Askersunds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Askersunds kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan oktober 2013.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Askersunds kommun med 5,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 16,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Askersund en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att fyra av 91 invånare i åldern 16 till 64 år i Askersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (292 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Askersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Askersund är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Askersund hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (4,4 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Hällefors har den högsta (10,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,9 procent i Askersund under februari månad, motsvarande 17 av 101 personer. Det är 5,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−90 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd. Sedan mars 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,3 till 16,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,5 procentenheter i Askersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Askersund om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,8 procentenheter). I februari var 4,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 45 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Askersund sjunkit tolv månader i följd (ner från 9,3 procent i februari 2021 till 4,5 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Askersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Askersund lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Askersunds kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

66 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 66 arbetsplatsannonser i Askersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 170 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Askersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Barnskötare120
Vårdare, boendestödjare120
Företagssäljare515
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.211
Personliga assistenter110
Grundskollärare49
Kockar och kallskänkor59
Grundutbildade sjuksköterskor48
Städare37
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering26*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Askersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
AskersundÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften4,4 %−1,3 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,9 %−5,4 % 21,7 %−2,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,5 %−4,8 % 9,1 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,4 %−1,3 % 
Degerfors8,7 %−0,5 % 
Hallsberg6,8 %−2,2 % 
Hällefors10,9 %−2,7 % 
Karlskoga6,9 %−1,1 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå7,0 %−1,7 % 
Lekeberg4,6 %−0,8 % 
Lindesberg7,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−3,7 % 
Nora7,2 %−1,2 % 
Örebro8,2 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund16,9 %−5,4 % 
Degerfors27,3 %0,0 % 
Hallsberg19,3 %−4,1 % 
Hällefors31,8 %−7,0 % 
Karlskoga21,8 %−2,2 % 
Kumla18,2 %−0,8 % 
Laxå20,0 %−5,9 % 
Lekeberg15,9 %−4,6 % 
Lindesberg21,4 %−1,8 % 
Ljusnarsberg21,2 %−8,1 % 
Nora20,0 %−5,9 % 
Örebro22,0 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−4,8 % 
Degerfors14,0 %−1,6 % 
Hallsberg10,5 %−2,6 % 
Hällefors13,0 %−4,4 % 
Karlskoga8,3 %−2,8 % 
Kumla10,1 %−2,8 % 
Laxå9,8 %−3,4 % 
Lekeberg8,2 %−2,3 % 
Lindesberg10,8 %−1,7 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora12,4 %−0,8 % 
Örebro8,4 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.