Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Robertsfors

Robertsfors kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Robertsfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Robertsfors kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan november 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Robertsfors kommun med 6,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 13,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under februari månad rapporterade Robertsfors en total arbetslöshet på 4,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fyra av 91 invånare i åldern 16 till 64 år i Robertsfors kommun var inskrivna som arbetssökande (184 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Robertsfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,7 till 4,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Robertsfors kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Robertsfors är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Robertsfors hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,4 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Dorotea och Vindeln har den lägsta arbetslösheten i länet (4,1 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,0 procent i Robertsfors under februari månad, motsvarande 13 av 100 personer. Det är 6,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−54 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,4 till 13,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,6 procentenheter i Robertsfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Robertsfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Robertsfors som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,4 procentenheter). I februari var 7,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 24 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Robertsfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Robertsfors har lägre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,3 procentenheter högre i Robertsfors.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Robertsfors kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

31 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 31 arbetsplatsannonser i Robertsfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Robertsfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor25
Grundskollärare23
Företagssäljare12
Trädgårdsanläggare m.fl.22
Maskinoperatörer, mejeri12
Förskollärare22
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering22
Fritidspedagoger12
Biståndsbedömare m.fl.22
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Robertsfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
RobertsforsVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,4 %−1,4 % 4,9 %−1,6 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda13,0 %−6,1 % 13,7 %−3,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,2 %−4,4 % 6,9 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−1,5 % 
Dorotea4,1 %−2,9 % 
Lycksele5,7 %−2,1 % 
Malå4,5 %−1,6 % 
Nordmaling6,3 %−1,2 % 
Norsjö5,4 %−0,2 % 
Robertsfors4,4 %−1,4 % 
Skellefteå4,5 %−1,7 % 
Sorsele4,3 %−0,5 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,8 %−1,6 % 
Vilhelmina7,5 %−2,0 % 
Vindeln4,1 %−1,5 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−4,6 % 
Dorotea9,3 %−10,0 % 
Lycksele16,2 %−6,8 % 
Malå18,8 %−3,2 % 
Nordmaling17,1 %−5,2 % 
Norsjö17,5 %+2,6 % 
Robertsfors13,0 %−6,1 % 
Skellefteå13,9 %−2,9 % 
Sorsele10,6 %−0,2 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,9 %−3,5 % 
Vilhelmina19,0 %−1,6 % 
Vindeln10,6 %−4,4 % 
Vännäs16,3 %−5,3 % 
Åsele14,8 %−5,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−0,9 % 
Dorotea5,7 %−2,6 % 
Lycksele8,0 %−4,0 % 
Malå7,4 %−7,0 % 
Nordmaling10,5 %−3,8 % 
Norsjö6,7 %−5,3 % 
Robertsfors7,2 %−4,4 % 
Skellefteå6,6 %−3,6 % 
Sorsele5,7 %−3,5 % 
Storuman8,4 %−3,7 % 
Umeå6,5 %−2,6 % 
Vilhelmina10,2 %−4,6 % 
Vindeln6,6 %−6,0 % 
Vännäs7,8 %−4,3 % 
Åsele12,6 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.