Arbetslösheten minskar betydligt i Halmstad

Halmstads kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Halmstads kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Halmstads kommun. Även i hela Halland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Halmstad en total arbetslöshet på 7,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att åtta av 104 invånare i åldern 16 till 64 år i Halmstads kommun var inskrivna som arbetssökande (4 829 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Halmstad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,9 till 7,7 procent.

Graf: Arbetslöshet i Halmstads kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Halmstad är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Halmstad alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (7,7 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Hylte har den högsta (9,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,9 procent i Halmstad under februari månad, motsvarande 20 av 101 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−2 659 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,8 till 19,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,2 procentenheter i Halmstad. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Halmstads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Halmstad om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,6 procentenheter). I februari var 7,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 630 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Halmstad sjunkit elva månader i följd (ner från 10,7 procent i mars 2021 till 7,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Halmstads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Halmstad högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Halmstads kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

771 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 771 arbetsplatsannonser i Halmstads kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 500 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Halmstads kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor52131*
Lager- och terminalpersonal2183*
Städare1757
Underhållsmekaniker och maskinreparatörer1750
Grundskollärare4049
Hovmästare och servitörer1141*
Butikssäljare, fackhandel1640
Företagssäljare2235
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1834*
Lastbilsförare m.fl.1633

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Halmstads kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
HalmstadHallands länHela landet
Hela arbetskraften7,7 %−1,6 % 5,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,9 %−2,4 % 17,1 %−2,9 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,8 %−3,6 % 6,4 %−3,0 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg6,5 %−1,5 % 
Halmstad7,7 %−1,6 % 
Hylte9,2 %−2,5 % 
Kungsbacka3,0 %−1,3 % 
Laholm5,8 %−1,7 % 
Varberg4,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg19,5 %−2,4 % 
Halmstad19,9 %−2,4 % 
Hylte22,1 %−5,4 % 
Kungsbacka11,1 %−2,2 % 
Laholm16,7 %−4,4 % 
Varberg11,7 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg7,7 %−2,5 % 
Halmstad7,8 %−3,6 % 
Hylte9,5 %−7,5 % 
Kungsbacka4,1 %−1,8 % 
Laholm7,6 %−3,5 % 
Varberg4,9 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.