Arbetslösheten minskar betydligt i Falkenberg

Falkenbergs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Falkenbergs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Falkenbergs kommun. Även i hela Halland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Falkenberg en total arbetslöshet på 6,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Hallands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sex av 92 invånare i åldern 16 till 64 år i Falkenbergs kommun var inskrivna som arbetssökande (1 814 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Falkenberg är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Falkenbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Falkenberg är inte den enda kommunen i Halland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Hylte där arbetslösheten sjunker med 2,5 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Falkenberg alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Hallands län (6,5 procent i kommunen, jämfört med 5,5 procent i hela länet). Kungsbacka har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Hylte har den högsta (9,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,5 procent i Falkenberg under februari månad, motsvarande 20 av 103 personer. Det är 2,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−922 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,3 till 19,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,0 procentenheter i Falkenberg. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Falkenbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Falkenberg om man jämför med andra kommuner i Halland. Hylte har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Kungsbacka har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I februari var 7,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 259 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Falkenberg sjunkit elva månader i följd (ner från 9,5 procent i mars 2021 till 7,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Falkenbergs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Falkenberg högre än i Halland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Falkenbergs kommun och Hallands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

262 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 262 arbetsplatsannonser i Falkenbergs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 620 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Falkenbergs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering1769
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1367
Vårdare, boendestödjare534
Truckförare526
Personliga assistenter1125
Grundutbildade sjuksköterskor824
Barnskötare517
Kockar och kallskänkor1015
Kundtjänstpersonal314
Företagssäljare814

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Falkenbergs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
FalkenbergHallands länHela landet
Hela arbetskraften6,5 %−1,5 % 5,5 %−1,5 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,5 %−2,4 % 17,1 %−2,9 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,7 %−2,5 % 6,4 %−3,0 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg6,5 %−1,5 % 
Halmstad7,7 %−1,6 % 
Hylte9,2 %−2,5 % 
Kungsbacka3,0 %−1,3 % 
Laholm5,8 %−1,7 % 
Varberg4,0 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg19,5 %−2,4 % 
Halmstad19,9 %−2,4 % 
Hylte22,1 %−5,4 % 
Kungsbacka11,1 %−2,2 % 
Laholm16,7 %−4,4 % 
Varberg11,7 %−3,8 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Hallands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Falkenberg7,7 %−2,5 % 
Halmstad7,8 %−3,6 % 
Hylte9,5 %−7,5 % 
Kungsbacka4,1 %−1,8 % 
Laholm7,6 %−3,5 % 
Varberg4,9 %−3,2 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.