Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Vilhelmina

Vilhelmina kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Vilhelmina kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Vilhelmina kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Vilhelmina kommun med 1,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 19,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under februari månad rapporterade Vilhelmina en total arbetslöshet på 7,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,0 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att åtta av 107 invånare i åldern 16 till 64 år i Vilhelmina kommun var inskrivna som arbetssökande (302 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Vilhelmina är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 9,1 till 7,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Vilhelmina kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Vilhelmina är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Vilhelmina alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (7,5 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Dorotea och Vindeln har den lägsta arbetslösheten i länet (4,1 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,0 procent i Vilhelmina under februari månad, motsvarande 19 av 100 personer. Det är 1,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−42 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,9 till 19,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,5 procentenheter i Vilhelmina.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Vilhelmina kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Vilhelmina om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Trots nedgången i arbetslöshet bland utlandsfödda har Vilhelmina nu den högsta arbetslösheten i Västerbotten. Dorotea har lägst arbetslöshet i länet bland personer födda i ett annat land (9,3 procent).

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,6 procentenheter). I februari var 10,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 45 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Vilhelmina sjunkit 13 månader i följd (ner från 16,4 procent i januari 2021 till 10,2 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Vilhelmina kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Vilhelmina högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Vilhelmina kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

42 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 42 arbetsplatsannonser i Vilhelmina kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 80 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Vilhelmina kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1021
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering216*
Distriktssköterskor37
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning16
Personliga assistenter44
Vårdare, boendestödjare24*
Grundskollärare33
Kockar och kallskänkor12
Biståndsbedömare m.fl.12
Socialsekreterare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Vilhelmina kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
VilhelminaVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften7,5 %−2,0 % 4,9 %−1,6 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,0 %−1,6 % 13,7 %−3,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,2 %−4,6 % 6,9 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−1,5 % 
Dorotea4,1 %−2,9 % 
Lycksele5,7 %−2,1 % 
Malå4,5 %−1,6 % 
Nordmaling6,3 %−1,2 % 
Norsjö5,4 %−0,2 % 
Robertsfors4,4 %−1,4 % 
Skellefteå4,5 %−1,7 % 
Sorsele4,3 %−0,5 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,8 %−1,6 % 
Vilhelmina7,5 %−2,0 % 
Vindeln4,1 %−1,5 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−4,6 % 
Dorotea9,3 %−10,0 % 
Lycksele16,2 %−6,8 % 
Malå18,8 %−3,2 % 
Nordmaling17,1 %−5,2 % 
Norsjö17,5 %+2,6 % 
Robertsfors13,0 %−6,1 % 
Skellefteå13,9 %−2,9 % 
Sorsele10,6 %−0,2 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,9 %−3,5 % 
Vilhelmina19,0 %−1,6 % 
Vindeln10,6 %−4,4 % 
Vännäs16,3 %−5,3 % 
Åsele14,8 %−5,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−0,9 % 
Dorotea5,7 %−2,6 % 
Lycksele8,0 %−4,0 % 
Malå7,4 %−7,0 % 
Nordmaling10,5 %−3,8 % 
Norsjö6,7 %−5,3 % 
Robertsfors7,2 %−4,4 % 
Skellefteå6,6 %−3,6 % 
Sorsele5,7 %−3,5 % 
Storuman8,4 %−3,7 % 
Umeå6,5 %−2,6 % 
Vilhelmina10,2 %−4,6 % 
Vindeln6,6 %−6,0 % 
Vännäs7,8 %−4,3 % 
Åsele12,6 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.