Arbetslösheten i Sorsele faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västerbotten

Sorsele kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Sorsele kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i februari. Så även i Sorsele, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under februari månad rapporterade Sorsele en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,5 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fyra av 93 invånare i åldern 16 till 64 år i Sorsele kommun var inskrivna som arbetssökande (53 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Sorsele är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sorsele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sorsele hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västerbottens län och nu växer klyftan (4,3 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Dorotea och Vindeln har den lägsta arbetslösheten i länet (4,1 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,6 procent i Sorsele under februari månad, motsvarande elva av 104 personer. Det är 0,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−6 om man räknar personer). Den senaste månadens nedgång innebär ett trendbrott. Under de ett föregående månaderna hade arbetslösheten bland utlandsfödda varit högre än motsvarande tidpunkt året innan.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,3 procentenheter i Sorsele.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Sorsele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,5 procentenheter). I februari var 5,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sex personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sorsele sjunkit elva månader i följd (ner från 7,8 procent i mars 2021 till 5,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sorsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sorsele lägre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sorsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

19 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 19 arbetsplatsannonser i Sorsele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sorsele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor710
Kundtjänstpersonal110
Företagssäljare12
Barnmorskor11
Brevbärare och postterminalarbetare11
Drifttekniker, IT11
Fastighets- och förvaltningschefer11
Fastighetsskötare11
Fritidspedagoger11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Sorsele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
SorseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,3 %−0,5 % 4,9 %−1,6 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda10,6 %−0,2 % 13,7 %−3,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar5,7 %−3,5 % 6,9 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−1,5 % 
Dorotea4,1 %−2,9 % 
Lycksele5,7 %−2,1 % 
Malå4,5 %−1,6 % 
Nordmaling6,3 %−1,2 % 
Norsjö5,4 %−0,2 % 
Robertsfors4,4 %−1,4 % 
Skellefteå4,5 %−1,7 % 
Sorsele4,3 %−0,5 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,8 %−1,6 % 
Vilhelmina7,5 %−2,0 % 
Vindeln4,1 %−1,5 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−4,6 % 
Dorotea9,3 %−10,0 % 
Lycksele16,2 %−6,8 % 
Malå18,8 %−3,2 % 
Nordmaling17,1 %−5,2 % 
Norsjö17,5 %+2,6 % 
Robertsfors13,0 %−6,1 % 
Skellefteå13,9 %−2,9 % 
Sorsele10,6 %−0,2 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,9 %−3,5 % 
Vilhelmina19,0 %−1,6 % 
Vindeln10,6 %−4,4 % 
Vännäs16,3 %−5,3 % 
Åsele14,8 %−5,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−0,9 % 
Dorotea5,7 %−2,6 % 
Lycksele8,0 %−4,0 % 
Malå7,4 %−7,0 % 
Nordmaling10,5 %−3,8 % 
Norsjö6,7 %−5,3 % 
Robertsfors7,2 %−4,4 % 
Skellefteå6,6 %−3,6 % 
Sorsele5,7 %−3,5 % 
Storuman8,4 %−3,7 % 
Umeå6,5 %−2,6 % 
Vilhelmina10,2 %−4,6 % 
Vindeln6,6 %−6,0 % 
Vännäs7,8 %−4,3 % 
Åsele12,6 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.