Över fyra års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Filipstad

Filipstads kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Filipstads kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan juni 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Filipstads kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Filipstads kommun med 3,0 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 31,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Filipstad en total arbetslöshet på 10,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att tio av 95 invånare i åldern 16 till 64 år i Filipstads kommun var inskrivna som arbetssökande (528 färre än i februari i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Filipstad är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 11,8 till 10,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Filipstads kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Filipstad är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Filipstad alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Värmlands län (10,5 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 31,8 procent i Filipstad under februari månad, motsvarande 32 av 101 personer. Det är 3,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−270 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan juni 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 58,1 till 31,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 21,3 procentenheter i Filipstad. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Filipstads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Filipstad som i andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I februari var 11,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 54 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Filipstad sjunkit 13 månader i följd (ner från 15,1 procent i januari 2021 till 11,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Filipstads kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Filipstad högre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Filipstads kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

40 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 40 arbetsplatsannonser i Filipstads kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Filipstads kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Lager- och terminalpersonal212
Kundtjänstpersonal111
Truckförare18
Grundutbildade sjuksköterskor46
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik33
Fysioterapeuter och sjukgymnaster12
Reklamutdelare och tidningsdistributörer12
Företagssäljare22
Kontorsreceptionister12
Socialsekreterare22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Filipstads kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
FilipstadVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften10,5 %−1,4 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda31,8 %−3,0 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar11,5 %−2,7 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.