Arbetslösheten sjunker i samtliga kommuner i Södermanland

Södermanlands län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Södermanlands län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Södermanland såg under februari månad en minskande arbetslöshet. Även i länet som helhet minskar arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Södermanland en total arbetslöshet på 9,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att tio av 102 invånare i åldern 16 till 64 år i Södermanlands län var inskrivna som arbetssökande (15 965 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Södermanland är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,9 till 9,8 procent.

Graf: Arbetslöshet i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Södermanland är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Gotland, Jämtland och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Södermanland alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Sverige (9,8 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Södermanland har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i riket. Västerbotten har den lägsta (4,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 25,4 procent i Södermanland under februari månad, motsvarande 25 av 98 personer. Det är 2,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−9 519 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,1 till 25,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,6 procentenheter i Södermanland. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Södermanland om man jämför med andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I februari var 13,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 2 288 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Södermanland sjunkit elva månader i följd (ner från 15,0 procent i mars 2021 till 13,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Södermanland högre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 4,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Södermanlands län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 759 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 1 759 arbetsplatsannonser i Södermanlands län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 3 440 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Södermanlands län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor162307
Personliga assistenter64203*
Företagssäljare74201
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.59151
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2292*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.3290
Vårdare, boendestödjare2488
Butikssäljare, dagligvaror2477
Väktare och ordningsvakter873
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete3073

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Södermanlands län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
SödermanlandSverige
Hela arbetskraften9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.