Lägsta arbetslösheten på 14 år i Östersund

Östersunds kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Östersunds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Östersunds kommun noterar i februari rekordlåg arbetslöshet. Inte en enda månad sedan 2008 har den varit så här låg.

Under februari månad rapporterade Östersund en total arbetslöshet på 5,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Jämtlands län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fem av 94 invånare i åldern 16 till 64 år i Östersunds kommun var inskrivna som arbetssökande (2 295 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Östersund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,9 till 5,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan januari 2008.

Graf: Arbetslöshet i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Östersund är inte den enda kommunen i Jämtland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Bräcke där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Östersund nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Jämtlands län. Krokom har den lägsta arbetslösheten i länet (3,6 procent), medan Ragunda och Strömsund har den högsta (6,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 16,1 procent i Östersund under februari månad, motsvarande 16 av 99 personer. Det är 4,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−812 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 20,7 till 16,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,8 procentenheter i Östersund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Östersund om man jämför med andra kommuner i Jämtland. Ragunda har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Krokom har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I februari var 8,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 402 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Östersund sjunkit tio månader i följd (ner från 10,9 procent i april 2021 till 8,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Östersunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Östersund har ungefär samma total arbetslöshet som Jämtland, ligger ungdomsarbetslösheten 0,2 procentenheter högre i Östersund.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Östersunds kommun och Jämtlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

517 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 517 arbetsplatsannonser i Östersunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 050 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Östersunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor53146
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.3939
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning835*
Städare330
Journalister m.fl.226
Ambulanssjuksköterskor m.fl.125
Butikssäljare, fackhandel1324
Personliga assistenter1524
Kundtjänstpersonal1223
Företagssäljare1123

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Östersunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
ÖstersundJämtlands länHela landet
Hela arbetskraften5,3 %−1,8 % 5,2 %−1,8 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda16,1 %−4,9 % 16,3 %−5,2 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,0 %−3,4 % 7,8 %−4,1 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Berg5,8 %−0,7 % 
Bräcke6,4 %−2,8 % 
Härjedalen4,4 %−1,8 % 
Krokom3,6 %−1,6 % 
Ragunda6,9 %−1,1 % 
Strömsund6,9 %−2,1 % 
Åre4,3 %−2,3 % 
Östersund5,3 %−1,8 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Berg17,0 %−5,4 % 
Bräcke19,9 %−7,6 % 
Härjedalen13,7 %−3,8 % 
Krokom14,0 %−4,3 % 
Ragunda16,1 %−8,0 % 
Strömsund21,6 %−3,8 % 
Åre14,8 %−6,8 % 
Östersund16,1 %−4,9 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Jämtlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Berg10,1 %−1,4 % 
Bräcke10,9 %−5,5 % 
Härjedalen5,3 %−4,7 % 
Krokom5,3 %−8,3 % 
Ragunda12,2 %−2,5 % 
Strömsund10,8 %−5,4 % 
Åre4,1 %−4,0 % 
Östersund8,0 %−3,4 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.