Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på tolv år i Härnösand

Härnösands kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Härnösands kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Härnösands kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan april 2009.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Härnösands kommun med 4,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 28,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under februari månad rapporterade Härnösand en total arbetslöshet på 10,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att tio av 98 invånare i åldern 16 till 64 år i Härnösands kommun var inskrivna som arbetssökande (1 384 färre än i februari i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Härnösand är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,9 till 10,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Härnösands kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Härnösand är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Härnösand alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västernorrlands län (10,2 procent i kommunen, jämfört med 7,8 procent i hela länet). Härnösand har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Örnsköldsvik har den lägsta (6,6 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,6 procent i Härnösand under februari månad, motsvarande 29 av 101 personer. Det är 4,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−691 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fyra år i sträck. Sedan september 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 49,1 till 28,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2009.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 18,4 procentenheter i Härnösand. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Härnösands kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Härnösand som i andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,5 procentenheter). I februari var 13,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 14 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 200 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Härnösand sjunkit tio månader i följd (ner från 16,9 procent i april 2021 till 13,7 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Härnösands kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Härnösand högre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Härnösands kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

129 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 129 arbetsplatsannonser i Härnösands kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 300 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Härnösands kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor837
Restaurang- och köksbiträden m.fl.326
Företagssäljare1022
Kriminalvårdare120
Personliga assistenter419
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.716
Planerare och utredare m.fl.510
Fritidsledare m.fl.19
Övriga yrken inom kultur och underhållning18
Tandläkare28

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Härnösands kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
HärnösandVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften10,2 %−1,7 % 7,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda28,6 %−4,7 % 23,0 %−3,3 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar13,7 %−4,5 % 11,5 %−2,9 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,7 % 
Kramfors9,1 %−1,0 % 
Sollefteå8,5 %−0,8 % 
Sundsvall7,4 %−1,2 % 
Timrå8,4 %−0,5 % 
Ånge7,6 %−0,6 % 
Örnsköldsvik6,6 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors24,8 %−3,6 % 
Sollefteå24,8 %−1,3 % 
Sundsvall21,0 %−2,1 % 
Timrå21,8 %−1,9 % 
Ånge20,7 %−3,8 % 
Örnsköldsvik23,3 %−5,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Härnösand13,7 %−4,5 % 
Kramfors15,2 %−0,1 % 
Sollefteå12,6 %−1,9 % 
Sundsvall10,6 %−3,1 % 
Timrå15,3 %−2,3 % 
Ånge11,2 %−2,0 % 
Örnsköldsvik9,1 %−3,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.