Arbetslösheten minskar betydligt i Hagfors

Hagfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Hagfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Hagfors kommun. Även i hela Värmland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Hagfors en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sju av 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Hagfors kommun var inskrivna som arbetssökande (458 färre än i februari i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Hagfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Hagfors kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Hagfors är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Hagfors hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Värmlands län och nu växer klyftan (7,0 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,5 procent i Hagfors under februari månad, motsvarande 18 av 103 personer. Det är 5,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−153 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,0 till 17,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,5 procentenheter i Hagfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Hagfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Hagfors om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4 procentenheter). I februari var 10,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 56 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Hagfors sjunkit sju månader i följd (ner från 13,1 procent i juli 2021 till 10,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Hagfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Hagfors lägre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,3 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Hagfors kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

33 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 33 arbetsplatsannonser i Hagfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 50 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Hagfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter614
Grundutbildade sjuksköterskor37
Trädgårdsanläggare m.fl.15
Övrig bevaknings- och säkerhetspersonal14
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering23*
Specialistläkare12
Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi12
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22
Optiker11
Vårdare, boendestödjare11*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Hagfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
HagforsVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−1,8 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,5 %−5,4 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,1 %−4,0 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.