Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på nio år i Karlskoga

Karlskoga kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Karlskoga kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Karlskoga kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan maj 2012.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Karlskoga kommun med 2,2 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 21,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen nedåt

Under februari månad rapporterade Karlskoga en total arbetslöshet på 6,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,1 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sju av 101 invånare i åldern 16 till 64 år i Karlskoga kommun var inskrivna som arbetssökande (1 137 färre än i februari i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Karlskoga är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,0 till 6,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan november 2019.

Graf: Arbetslöshet i Karlskoga kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Karlskoga är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Karlskoga hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (6,9 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,4 procent), medan Hällefors har den högsta (10,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,8 procent i Karlskoga under februari månad, motsvarande 22 av 101 personer. Det är 2,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−583 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,6 till 21,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2012.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,9 procentenheter i Karlskoga. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Karlskoga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Karlskoga om man jämför med andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I februari var 8,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande åtta personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 158 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Karlskoga sjunkit tolv månader i följd (ner från 11,1 procent i februari 2021 till 8,3 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan november 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Karlskoga kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Karlskoga lägre än i Örebro som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,8 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Karlskoga kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

175 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 175 arbetsplatsannonser i Karlskoga kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 450 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Karlskoga kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kundtjänstpersonal952
Personliga assistenter329
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.125
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering423*
Grundskollärare221
Restaurang- och köksbiträden m.fl.517
Svetsare och gasskärare216
Butikssäljare, dagligvaror315
Telefonförsäljare m.fl.115
Grundutbildade sjuksköterskor815

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Karlskoga kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
KarlskogaÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften6,9 %−1,1 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,8 %−2,2 % 21,7 %−2,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar8,3 %−2,8 % 9,1 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,4 %−1,3 % 
Degerfors8,7 %−0,5 % 
Hallsberg6,8 %−2,2 % 
Hällefors10,9 %−2,7 % 
Karlskoga6,9 %−1,1 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå7,0 %−1,7 % 
Lekeberg4,6 %−0,8 % 
Lindesberg7,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−3,7 % 
Nora7,2 %−1,2 % 
Örebro8,2 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund16,9 %−5,4 % 
Degerfors27,3 %0,0 % 
Hallsberg19,3 %−4,1 % 
Hällefors31,8 %−7,0 % 
Karlskoga21,8 %−2,2 % 
Kumla18,2 %−0,8 % 
Laxå20,0 %−5,9 % 
Lekeberg15,9 %−4,6 % 
Lindesberg21,4 %−1,8 % 
Ljusnarsberg21,2 %−8,1 % 
Nora20,0 %−5,9 % 
Örebro22,0 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−4,8 % 
Degerfors14,0 %−1,6 % 
Hallsberg10,5 %−2,6 % 
Hällefors13,0 %−4,4 % 
Karlskoga8,3 %−2,8 % 
Kumla10,1 %−2,8 % 
Laxå9,8 %−3,4 % 
Lekeberg8,2 %−2,3 % 
Lindesberg10,8 %−1,7 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora12,4 %−0,8 % 
Örebro8,4 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.