Arbetslösheten bland utlandsfödda i Grums faller mer än i andra kommuner i Värmland

Grums kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Grums kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Värmlands län såg en minskande arbetslöshet bland utlandsfödda i februari. Grums var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Grums kommun med 6,1 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 23,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under februari månad rapporterade Grums en total arbetslöshet på 9,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att nio av 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Grums kommun var inskrivna som arbetssökande (443 färre än i februari i fjol).

Det är nionde månaden i följd som arbetslösheten i Grums är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Grums kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Grums är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Grums alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Värmlands län (9,0 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,9 procent i Grums under februari månad, motsvarande 24 av 100 personer. Det är 6,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−124 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,1 till 23,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,9 procentenheter i Grums. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Grums kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Grums om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,8 procentenheter). I februari var 15,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 16 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 59 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Grums sjunkit nio månader i följd (ner från 13,7 procent i maj 2021 till 15,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Grums kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Grums högre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Grums kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

26 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 26 arbetsplatsannonser i Grums kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 60 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Grums kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering120
Personliga assistenter411
Vårdare, boendestödjare18
Restaurang- och köksbiträden m.fl.27
Trädgårdsanläggare m.fl.12
Socialsekreterare12
Grundutbildade sjuksköterskor22
Industrielektriker22
Restaurang- och kökschefer22
Svetsare och gasskärare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Grums kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
GrumsVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften9,0 %−1,7 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda23,9 %−6,1 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar15,5 %−2,8 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.