Arbetslösheten minskar i Katrineholm

Katrineholms kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Katrineholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Katrineholms kommun. Även i hela Södermanland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Katrineholm en total arbetslöshet på 9,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att tio av 105 invånare i åldern 16 till 64 år i Katrineholms kommun var inskrivna som arbetssökande (1 706 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Katrineholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Katrineholms kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Katrineholm är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Katrineholm hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Södermanlands län och nu växer klyftan (9,5 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Trosa har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Eskilstuna har den högsta (12,5 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 24,4 procent i Katrineholm under februari månad, motsvarande 24 av 98 personer. Det är 1,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−948 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för åttonde månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 14,9 procentenheter i Katrineholm.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Katrineholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Katrineholm som i andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I februari var 13,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 14 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 294 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Katrineholm sjunkit nio månader i följd (ner från 15,1 procent i maj 2021 till 13,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Katrineholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Katrineholm har lägre total arbetslöshet än Södermanland, ligger ungdomsarbetslösheten 0,7 procentenheter högre i Katrineholm.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Katrineholms kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

189 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 189 arbetsplatsannonser i Katrineholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 360 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Katrineholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter949
Grundutbildade sjuksköterskor2843
Företagssäljare1026
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.725
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete613
Väktare och ordningsvakter211
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering211
Butikssäljare, dagligvaror110
Skötare110
Vårdbiträden110

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Katrineholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
KatrineholmSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften9,5 %−1,0 % 9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda24,4 %−1,4 % 25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar13,7 %−3,1 % 13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.