Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Åsele

Åsele kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Åsele kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Åsele kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Åsele kommun med 5,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 14,8 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Åsele en total arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att åtta av 98 invånare i åldern 16 till 64 år i Åsele kommun var inskrivna som arbetssökande (110 färre än i februari i fjol).

Graf: Arbetslöshet i Åsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Åsele är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Åsele alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (8,2 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Åsele har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Dorotea och Vindeln har den lägsta (4,1 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14,8 procent i Åsele under februari månad, motsvarande 15 av 101 personer. Det är 5,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−23 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan januari 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 22,0 till 14,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,6 procentenheter i Åsele. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Åsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Åsele om man jämför med andra kommuner i Västerbotten.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,8 procentenheter). I februari var 12,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med sex personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Åsele kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Åsele högre än i Västerbotten som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,7 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Åsele kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

30 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 30 arbetsplatsannonser i Åsele kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 70 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Åsele kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor1229
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering115
Distriktssköterskor48
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning26
Företagssäljare23
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.12
Trädgårdsanläggare m.fl.12
Arbetsförmedlare11
Barnmorskor11
Fritidspedagoger11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Åsele kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
ÅseleVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften8,2 %−1,3 % 4,9 %−1,6 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda14,8 %−5,6 % 13,7 %−3,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,6 %−0,8 % 6,9 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−1,5 % 
Dorotea4,1 %−2,9 % 
Lycksele5,7 %−2,1 % 
Malå4,5 %−1,6 % 
Nordmaling6,3 %−1,2 % 
Norsjö5,4 %−0,2 % 
Robertsfors4,4 %−1,4 % 
Skellefteå4,5 %−1,7 % 
Sorsele4,3 %−0,5 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,8 %−1,6 % 
Vilhelmina7,5 %−2,0 % 
Vindeln4,1 %−1,5 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−4,6 % 
Dorotea9,3 %−10,0 % 
Lycksele16,2 %−6,8 % 
Malå18,8 %−3,2 % 
Nordmaling17,1 %−5,2 % 
Norsjö17,5 %+2,6 % 
Robertsfors13,0 %−6,1 % 
Skellefteå13,9 %−2,9 % 
Sorsele10,6 %−0,2 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,9 %−3,5 % 
Vilhelmina19,0 %−1,6 % 
Vindeln10,6 %−4,4 % 
Vännäs16,3 %−5,3 % 
Åsele14,8 %−5,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−0,9 % 
Dorotea5,7 %−2,6 % 
Lycksele8,0 %−4,0 % 
Malå7,4 %−7,0 % 
Nordmaling10,5 %−3,8 % 
Norsjö6,7 %−5,3 % 
Robertsfors7,2 %−4,4 % 
Skellefteå6,6 %−3,6 % 
Sorsele5,7 %−3,5 % 
Storuman8,4 %−3,7 % 
Umeå6,5 %−2,6 % 
Vilhelmina10,2 %−4,6 % 
Vindeln6,6 %−6,0 % 
Vännäs7,8 %−4,3 % 
Åsele12,6 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.