Arbetslösheten i Oxelösund faller mer än i andra kommuner i Södermanland

Oxelösunds kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Oxelösunds kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Södermanlands län såg en minskande arbetslöshet i februari. Oxelösund var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under februari månad rapporterade Oxelösund en total arbetslöshet på 9,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,1 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att tio av 101 invånare i åldern 16 till 64 år i Oxelösunds kommun var inskrivna som arbetssökande (649 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Oxelösund är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 11,7 till 9,9 procent.

Graf: Arbetslöshet i Oxelösunds kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Oxelösund är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Oxelösund. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Oxelösund nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Södermanlands län. Trosa har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Eskilstuna har den högsta (12,5 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 23,6 procent i Oxelösund under februari månad, motsvarande 24 av 102 personer. Det är 4,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−387 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 17:e månaden i följd. Sedan september 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 29,2 till 23,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2014.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,7 procentenheter i Oxelösund. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Oxelösunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Oxelösund om man jämför med andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I februari var 14,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 15 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 76 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Oxelösund sjunkit 17 månader i följd (ner från 17,9 procent i september 2020 till 14,7 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Oxelösunds kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Oxelösund har ungefär samma total arbetslöshet som Södermanland, ligger ungdomsarbetslösheten 1,7 procentenheter högre i Oxelösund.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Oxelösunds kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

60 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 60 arbetsplatsannonser i Oxelösunds kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 140 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Oxelösunds kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering323
Företagssäljare518
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.413
Vårdare, boendestödjare110
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner27
Grundutbildade sjuksköterskor57
Reklamutdelare och tidningsdistributörer16
Personliga assistenter45
Lastbilsförare m.fl.15
Ställningsbyggare14

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Oxelösunds kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
OxelösundSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften9,9 %−2,1 % 9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda23,6 %−4,3 % 25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar14,7 %−3,1 % 13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.