Arbetslösheten minskar i Kil

Kils kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kils kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Kils kommun. Även i hela Värmland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Kil en total arbetslöshet på 6,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,8 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sex av 95 invånare i åldern 16 till 64 år i Kils kommun var inskrivna som arbetssökande (394 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Kil är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Kils kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kil är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Kil hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Värmlands län och nu växer klyftan (6,3 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,6 procent i Kil under februari månad, motsvarande 20 av 102 personer. Det är 5,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−96 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 24,8 till 19,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,3 procentenheter i Kil. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kils kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kil om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,7 procentenheter). I februari var 13,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 14 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 76 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kils kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Kil har lägre total arbetslöshet än Värmland, ligger ungdomsarbetslösheten 3,3 procentenheter högre i Kil.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kils kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

32 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 32 arbetsplatsannonser i Kils kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kils kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.345
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering316*
Grundutbildade sjuksköterskor37
Personliga assistenter25
Trädgårdsanläggare m.fl.14
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete33
Drifttekniker vid värme- och vattenverk22
Företagssäljare12
Träarbetare, snickare m.fl.12
Lager- och terminalpersonal12

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Kils kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
KilVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften6,3 %−0,8 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,6 %−5,2 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar13,7 %−3,7 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.