Arbetslösheten minskar i Sundsvall

Sundsvalls kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Sundsvalls kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Sundsvalls kommun. Även i hela Västernorrland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Sundsvall en total arbetslöshet på 7,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Västernorrlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sju av 95 invånare i åldern 16 till 64 år i Sundsvalls kommun var inskrivna som arbetssökande (4 330 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Sundsvall är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,4 till 7,4 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Arbetslöshet i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Sundsvall är inte den enda kommunen i Västernorrland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Örnsköldsvik där arbetslösheten sjunker med 2,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Sundsvall hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västernorrlands län och nu växer klyftan (7,4 procent i kommunen, jämfört med 7,8 procent i hela länet). Örnsköldsvik har den lägsta arbetslösheten i länet (6,6 procent), medan Härnösand har den högsta (10,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 21,0 procent i Sundsvall under februari månad, motsvarande 21 av 100 personer. Det är 2,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 612 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,4 till 21,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,6 procentenheter i Sundsvall. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Sundsvalls kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Sundsvall som i andra kommuner i Västernorrland. Timrå har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Örnsköldsvik har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,1 procentenheter). I februari var 10,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande elva personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 665 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Sundsvall sjunkit elva månader i följd (ner från 12,8 procent i mars 2021 till 10,6 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan maj 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Sundsvalls kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Sundsvall lägre än i Västernorrland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Sundsvalls kommun och Västernorrlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

621 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 621 arbetsplatsannonser i Sundsvalls kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 240 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Sundsvalls kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor87184
Kundtjänstpersonal1688
Företagssäljare3155
Personliga assistenter2851*
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1047
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.1231
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.1830
Städare628
Journalister m.fl.226
Brevbärare och postterminalarbetare225

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Sundsvalls kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
SundsvallVästernorrlands länHela landet
Hela arbetskraften7,4 %−1,2 % 7,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda21,0 %−2,1 % 23,0 %−3,3 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,6 %−3,1 % 11,5 %−2,9 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Härnösand10,2 %−1,7 % 
Kramfors9,1 %−1,0 % 
Sollefteå8,5 %−0,8 % 
Sundsvall7,4 %−1,2 % 
Timrå8,4 %−0,5 % 
Ånge7,6 %−0,6 % 
Örnsköldsvik6,6 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Härnösand28,6 %−4,7 % 
Kramfors24,8 %−3,6 % 
Sollefteå24,8 %−1,3 % 
Sundsvall21,0 %−2,1 % 
Timrå21,8 %−1,9 % 
Ånge20,7 %−3,8 % 
Örnsköldsvik23,3 %−5,5 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västernorrlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Härnösand13,7 %−4,5 % 
Kramfors15,2 %−0,1 % 
Sollefteå12,6 %−1,9 % 
Sundsvall10,6 %−3,1 % 
Timrå15,3 %−2,3 % 
Ånge11,2 %−2,0 % 
Örnsköldsvik9,1 %−3,9 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.