Arbetslösheten minskar i Strängnäs

Strängnäs kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Strängnäs kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Strängnäs kommun. Även i hela Södermanland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Strängnäs en total arbetslöshet på 6,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sju av 104 invånare i åldern 16 till 64 år i Strängnäs kommun var inskrivna som arbetssökande (1 402 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Strängnäs är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Strängnäs kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Strängnäs är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Strängnäs hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Södermanlands län och nu växer klyftan (6,7 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Trosa har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Eskilstuna har den högsta (12,5 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 18,6 procent i Strängnäs under februari månad, motsvarande 19 av 102 personer. Det är 1,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−631 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,6 till 18,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,9 procentenheter i Strängnäs. Det är ungefär samma skillnad som för ett år sedan.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Strängnäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Strängnäs om man jämför med andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,3 procentenheter). I februari var 10,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 207 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Strängnäs sjunkit tio månader i följd (ner från 12,4 procent i april 2021 till 10,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Strängnäs kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Strängnäs lägre än i Södermanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Strängnäs kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

166 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 166 arbetsplatsannonser i Strängnäs kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 350 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Strängnäs kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering645
Vårdbiträden330
Företagssäljare825
Distriktssköterskor317
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.716
Vårdare, boendestödjare416
Grundutbildade sjuksköterskor613
Städare38
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare27
Restaurang- och köksbiträden m.fl.37

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Strängnäs kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
SträngnäsSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften6,7 %−1,3 % 9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda18,6 %−1,3 % 25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar10,5 %−3,3 % 13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.