Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker för 21:a månaden i följd i Bjurholm

Bjurholms kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Bjurholms kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Bjurholms kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Bjurholms kommun med 4,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 17,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under februari månad rapporterade Bjurholm en total arbetslöshet på 6,1 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,5 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att sex av 98 invånare i åldern 16 till 64 år i Bjurholms kommun var inskrivna som arbetssökande (78 färre än i februari i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Bjurholm är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten gått ner från 8,1 till 6,1 procent.

Graf: Arbetslöshet i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Bjurholm är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Bjurholm alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (6,1 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Dorotea och Vindeln har den lägsta arbetslösheten i länet (4,1 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,4 procent i Bjurholm under februari månad, motsvarande 17 av 98 personer. Det är 4,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−21 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 21:a månaden i följd. Sedan maj 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 27,4 till 17,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 11,3 procentenheter i Bjurholm. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Bjurholm som i andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−0,9 procentenheter). I februari var 4,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande fyra personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med tre personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Bjurholm sjunkit åtta månader i följd (ner från 6,6 procent i juni 2021 till 4,3 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Bjurholms kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Bjurholm har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 2,6 procentenheter lägre i Bjurholm.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Bjurholms kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nio annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt nio arbetsplatsannonser i Bjurholms kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Bjurholms kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering120
Grundutbildade sjuksköterskor37
Butikssäljare, fackhandel22
Montörer, elektrisk och elektronisk utrustning12
Arbetsterapeuter11
Barnskötare11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Bjurholms kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
BjurholmVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften6,1 %−1,5 % 4,9 %−1,6 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,4 %−4,6 % 13,7 %−3,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar4,3 %−0,9 % 6,9 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−1,5 % 
Dorotea4,1 %−2,9 % 
Lycksele5,7 %−2,1 % 
Malå4,5 %−1,6 % 
Nordmaling6,3 %−1,2 % 
Norsjö5,4 %−0,2 % 
Robertsfors4,4 %−1,4 % 
Skellefteå4,5 %−1,7 % 
Sorsele4,3 %−0,5 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,8 %−1,6 % 
Vilhelmina7,5 %−2,0 % 
Vindeln4,1 %−1,5 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−4,6 % 
Dorotea9,3 %−10,0 % 
Lycksele16,2 %−6,8 % 
Malå18,8 %−3,2 % 
Nordmaling17,1 %−5,2 % 
Norsjö17,5 %+2,6 % 
Robertsfors13,0 %−6,1 % 
Skellefteå13,9 %−2,9 % 
Sorsele10,6 %−0,2 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,9 %−3,5 % 
Vilhelmina19,0 %−1,6 % 
Vindeln10,6 %−4,4 % 
Vännäs16,3 %−5,3 % 
Åsele14,8 %−5,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−0,9 % 
Dorotea5,7 %−2,6 % 
Lycksele8,0 %−4,0 % 
Malå7,4 %−7,0 % 
Nordmaling10,5 %−3,8 % 
Norsjö6,7 %−5,3 % 
Robertsfors7,2 %−4,4 % 
Skellefteå6,6 %−3,6 % 
Sorsele5,7 %−3,5 % 
Storuman8,4 %−3,7 % 
Umeå6,5 %−2,6 % 
Vilhelmina10,2 %−4,6 % 
Vindeln6,6 %−6,0 % 
Vännäs7,8 %−4,3 % 
Åsele12,6 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.