Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på elva år i Flen

Flens kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Flens kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Flens kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan juni 2010.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Flens kommun med 2,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 29,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Flen en total arbetslöshet på 12,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att tolv av 98 invånare i åldern 16 till 64 år i Flens kommun var inskrivna som arbetssökande (965 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Flen är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 13,5 till 12,3 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan april 2019.

Graf: Arbetslöshet i Flens kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Flen är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Flen alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Södermanlands län (12,3 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Trosa har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Eskilstuna har den högsta (12,5 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent). Flens arbetslöshet sticker ut som den fjärde högsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 29,5 procent i Flen under februari månad, motsvarande 30 av 102 personer. Det är 2,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−596 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tolfte månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 32,1 till 29,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juni 2010.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 17,2 procentenheter i Flen. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Flens kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Flen om man jämför med andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,4 procentenheter). I februari var 17,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 18 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 152 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Flen sjunkit elva månader i följd (ner från 21,8 procent i mars 2021 till 17,5 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Flens kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Flen högre än i Södermanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Flens kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

89 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 89 arbetsplatsannonser i Flens kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 150 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Flens kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdbiträden221
Företagssäljare620
Grundskollärare1416
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.211
Grundutbildade sjuksköterskor68
Geriatriksjuksköterskor47
Reklamutdelare och tidningsdistributörer16
Takmontörer25
Truckförare55
Barnskötare14

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Flens kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
FlenSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften12,3 %−1,4 % 9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda29,5 %−2,6 % 25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar17,5 %−5,4 % 13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.