Ungdoms­arbetslösheten i Storfors faller mer än i andra kommuner i Värmland

Storfors kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Storfors kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Värmlands län såg en minskande ungdoms­arbetslöshet i februari. Storfors var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i ungdoms­arbetslöshet i Storfors kommun med 6,3 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i februari på 12,9 procent.

Läs mer om ungdoms­arbetslösheten längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar betydligt

Under februari månad rapporterade Storfors en total arbetslöshet på 9,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,8 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att nio av 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Storfors kommun var inskrivna som arbetssökande (189 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Storfors är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan april 2021 har arbetslösheten gått ner från 10,1 till 9,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Storfors kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Storfors är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Storfors alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Värmlands län (9,0 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 19,0 procent i Storfors under februari månad, motsvarande 19 av 100 personer. Det är 4,4 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−45 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 25,6 till 19,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,0 procentenheter i Storfors. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,6 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Storfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Storfors om man jämför med andra kommuner i Värmland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−6,3 procentenheter). I februari var 12,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 13 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 19 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Storfors kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Storfors högre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 2,5 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Storfors kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nio annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt nio arbetsplatsannonser i Storfors kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 30 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Storfors kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Kundtjänstpersonal111
Personliga assistenter110
Grundutbildade sjuksköterskor13
Företagssäljare12
Arbetsterapeuter11
Finmekaniker11
Fysioterapeuter och sjukgymnaster11
Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer11
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering11*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Storfors kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
StorforsVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften9,0 %−1,8 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda19,0 %−4,4 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,9 %−6,3 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.