Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fem år i Trosa

Trosa kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Trosa kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Trosa kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan oktober 2016.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Trosa kommun med 2,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 11,2 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen minskar

Under februari månad rapporterade Trosa en total arbetslöshet på 4,2 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att fyra av 95 invånare i åldern 16 till 64 år i Trosa kommun var inskrivna som arbetssökande (352 färre än i februari i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Trosa är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan juni 2021 har arbetslösheten gått ner från 5,3 till 4,2 procent.

Graf: Arbetslöshet i Trosa kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Trosa är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Trosa hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Södermanlands län och nu växer klyftan (4,2 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Trosa har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i länet. Eskilstuna har den högsta (12,5 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,2 procent i Trosa under februari månad, motsvarande elva av 98 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−141 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för sjunde månaden i följd. Sedan juli 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 14,3 till 11,2 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2016.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 7,0 procentenheter i Trosa. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,7 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Trosa kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Trosa som i andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,2 procentenheter). I februari var 6,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 37 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Trosa sjunkit elva månader i följd (ner från 8,3 procent i mars 2021 till 6,8 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan juli 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Trosa kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Trosa lägre än i Södermanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 6,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Trosa kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

65 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 65 arbetsplatsannonser i Trosa kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 140 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Trosa kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Personliga assistenter940
Företagssäljare618
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.312
Reklamutdelare och tidningsdistributörer16
Grundutbildade sjuksköterskor46
Takmontörer16
Kassapersonal m.fl.14
Lastbilsförare m.fl.14
Grundskollärare44
Övriga bil-, motorcykel- och cykelförare13

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Trosa kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
TrosaSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften4,2 %−1,2 % 9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda11,2 %−2,9 % 25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,8 %−1,2 % 13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.