Arbetslösheten minskar i Nyköping

Nyköpings kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Nyköpings kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Nyköpings kommun. Även i hela Södermanland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Nyköping en total arbetslöshet på 8,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,2 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att åtta av 94 invånare i åldern 16 till 64 år i Nyköpings kommun var inskrivna som arbetssökande (2 657 färre än i februari i fjol).

Det är tionde månaden i följd som arbetslösheten i Nyköping är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Nyköpings kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Nyköping är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Nyköping hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Södermanlands län och nu växer klyftan (8,5 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Trosa har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Eskilstuna har den högsta (12,5 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 25,1 procent i Nyköping under februari månad, motsvarande 25 av 100 personer. Det är 2,3 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 454 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för nionde månaden i följd. Sedan maj 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 26,4 till 25,1 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 16,6 procentenheter i Nyköping. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−1,1 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Nyköpings kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Nyköping om man jämför med andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,5 procentenheter). I februari var 12,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tolv personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 398 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Nyköping sjunkit elva månader i följd (ner från 13,7 procent i mars 2021 till 12,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Nyköpings kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Nyköping lägre än i Södermanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 0,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Nyköpings kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

398 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 398 arbetsplatsannonser i Nyköpings kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 830 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Nyköpings kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor3662
Restaurang- och köksbiträden m.fl.1357
Företagssäljare1441
Vårdare, boendestödjare940
Personliga assistenter1540
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.1938
Butikssäljare, dagligvaror737
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.630
Väktare och ordningsvakter325
Lastbilsförare m.fl.524

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Nyköpings kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
NyköpingSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften8,5 %−1,2 % 9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda25,1 %−2,3 % 25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar12,1 %−2,5 % 13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.