Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på åtta år i Laxå

Laxå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Laxå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Laxå kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan mars 2013.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Laxå kommun med 5,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 20,0 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under februari månad rapporterade Laxå en total arbetslöshet på 7,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,7 procentenheter). Även i Örebro län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sju av 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Laxå kommun var inskrivna som arbetssökande (213 färre än i februari i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Laxå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan februari 2021 har arbetslösheten gått ner från 8,7 till 7,0 procent.

Graf: Arbetslöshet i Laxå kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Laxå är inte den enda kommunen i Örebro där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Ljusnarsberg där arbetslösheten sjunker med 3,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Laxå hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Örebro län och nu växer klyftan (7,0 procent i kommunen, jämfört med 7,6 procent i hela länet). Askersund har den lägsta arbetslösheten i länet (4,4 procent), medan Hällefors har den högsta (10,9 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 20,0 procent i Laxå under februari månad, motsvarande 20 av 100 personer. Det är 5,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−103 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan december 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 30,3 till 20,0 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan mars 2013.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 13,0 procentenheter i Laxå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−4,2 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Laxå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Laxå som i andra kommuner i Örebro. Ljusnarsberg har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Askersund har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,4 procentenheter). I februari var 9,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande tio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 24 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Laxå sjunkit sju månader i följd (ner från 13,2 procent i juli 2021 till 9,8 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Laxå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Laxå har lägre total arbetslöshet än Örebro, ligger ungdomsarbetslösheten 0,7 procentenheter högre i Laxå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Laxå kommun och Örebro län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

34 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 34 arbetsplatsannonser i Laxå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 90 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Laxå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Operatörer inom sågverk, hyvleri och plywood m.m.125
Maskinoperatörer inom ytbehandling, trä115
Företagssäljare413
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.312
Grundutbildade sjuksköterskor47
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete34
Restaurang- och köksbiträden m.fl.14
Personliga assistenter23
Vårdare, boendestödjare22
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Laxå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
LaxåÖrebro länHela landet
Hela arbetskraften7,0 %−1,7 % 7,6 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda20,0 %−5,9 % 21,7 %−2,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,8 %−3,4 % 9,1 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,4 %−1,3 % 
Degerfors8,7 %−0,5 % 
Hallsberg6,8 %−2,2 % 
Hällefors10,9 %−2,7 % 
Karlskoga6,9 %−1,1 % 
Kumla6,2 %−0,8 % 
Laxå7,0 %−1,7 % 
Lekeberg4,6 %−0,8 % 
Lindesberg7,7 %−1,1 % 
Ljusnarsberg8,9 %−3,7 % 
Nora7,2 %−1,2 % 
Örebro8,2 %−1,4 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund16,9 %−5,4 % 
Degerfors27,3 %0,0 % 
Hallsberg19,3 %−4,1 % 
Hällefors31,8 %−7,0 % 
Karlskoga21,8 %−2,2 % 
Kumla18,2 %−0,8 % 
Laxå20,0 %−5,9 % 
Lekeberg15,9 %−4,6 % 
Lindesberg21,4 %−1,8 % 
Ljusnarsberg21,2 %−8,1 % 
Nora20,0 %−5,9 % 
Örebro22,0 %−2,4 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Örebro län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Askersund4,5 %−4,8 % 
Degerfors14,0 %−1,6 % 
Hallsberg10,5 %−2,6 % 
Hällefors13,0 %−4,4 % 
Karlskoga8,3 %−2,8 % 
Kumla10,1 %−2,8 % 
Laxå9,8 %−3,4 % 
Lekeberg8,2 %−2,3 % 
Lindesberg10,8 %−1,7 % 
Ljusnarsberg14,9 %−2,7 % 
Nora12,4 %−0,8 % 
Örebro8,4 %−2,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.