Arbetslösheten i Norsjö faller, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västerbotten

Norsjö kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Norsjö kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Västerbottens län såg en minskande arbetslöshet i februari. Så även i Norsjö, även om minskningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Under februari månad rapporterade Norsjö en total arbetslöshet på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fem av 93 invånare i åldern 16 till 64 år i Norsjö kommun var inskrivna som arbetssökande (98 färre än i februari i fjol).

Det är 18:e månaden i följd som arbetslösheten i Norsjö är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten gått ner från 7,1 till 5,4 procent.

Graf: Arbetslöshet i Norsjö kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Norsjö är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Norsjö alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Västerbottens län (5,4 procent i kommunen, jämfört med 4,9 procent i hela länet). Dorotea och Vindeln har den lägsta arbetslösheten i länet (4,1 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda stiger betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,5 procent i Norsjö under februari månad, motsvarande 18 av 103 personer. Det är 2,6 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (−12 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet högre än vid samma tidpunkt i fjol för sjätte månaden i följd.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 12,1 procentenheter i Norsjö. Det är en betydligt större skillnad än för ett år sedan (+2,8 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Norsjö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Norsjö om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Medan arbetslösheten bland utlandsfödda alltså ökar i Norsjö så minskar den i Västerbotten. Jämfört med februari förra året har andelen arbetslösa utlandsfödda i länet minskat med 3,6 procentenheter (till 13,7 procent).

Graf: Arbetslöshet bland utrikesfödda i Norsjö kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−5,3 procentenheter). I februari var 6,7 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 13 personer på ett års sikt.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Norsjö kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Norsjö har högre total arbetslöshet än Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,2 procentenheter lägre i Norsjö.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Norsjö kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

17 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 17 arbetsplatsannonser i Norsjö kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 20 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Norsjö kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor47
Butikssäljare, fackhandel12
Företagssäljare12
Apotekare11
Brandmän11
Butikssäljare, dagligvaror11
Chefer inom äldreomsorg11
Fritidspedagoger11
Löne- och personaladministratörer11
Personal- och HR-chefer11

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Norsjö kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
NorsjöVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften5,4 %−0,2 % 4,9 %−1,6 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda17,5 %+2,6 % 13,7 %−3,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,7 %−5,3 % 6,9 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−1,5 % 
Dorotea4,1 %−2,9 % 
Lycksele5,7 %−2,1 % 
Malå4,5 %−1,6 % 
Nordmaling6,3 %−1,2 % 
Norsjö5,4 %−0,2 % 
Robertsfors4,4 %−1,4 % 
Skellefteå4,5 %−1,7 % 
Sorsele4,3 %−0,5 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,8 %−1,6 % 
Vilhelmina7,5 %−2,0 % 
Vindeln4,1 %−1,5 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−4,6 % 
Dorotea9,3 %−10,0 % 
Lycksele16,2 %−6,8 % 
Malå18,8 %−3,2 % 
Nordmaling17,1 %−5,2 % 
Norsjö17,5 %+2,6 % 
Robertsfors13,0 %−6,1 % 
Skellefteå13,9 %−2,9 % 
Sorsele10,6 %−0,2 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,9 %−3,5 % 
Vilhelmina19,0 %−1,6 % 
Vindeln10,6 %−4,4 % 
Vännäs16,3 %−5,3 % 
Åsele14,8 %−5,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−0,9 % 
Dorotea5,7 %−2,6 % 
Lycksele8,0 %−4,0 % 
Malå7,4 %−7,0 % 
Nordmaling10,5 %−3,8 % 
Norsjö6,7 %−5,3 % 
Robertsfors7,2 %−4,4 % 
Skellefteå6,6 %−3,6 % 
Sorsele5,7 %−3,5 % 
Storuman8,4 %−3,7 % 
Umeå6,5 %−2,6 % 
Vilhelmina10,2 %−4,6 % 
Vindeln6,6 %−6,0 % 
Vännäs7,8 %−4,3 % 
Åsele12,6 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.