Arbetslösheten i Arvika faller mer än i andra kommuner i Värmland

Arvika kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Arvika kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Samtliga kommuner i Värmlands län såg en minskande arbetslöshet i februari. Arvika var en av de kommuner i länet där nedgången var störst.

Under februari månad rapporterade Arvika en total arbetslöshet på 5,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−2,8 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sex av 109 invånare i åldern 16 till 64 år i Arvika kommun var inskrivna som arbetssökande (1 002 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Arvika är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 7,8 till 5,5 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan oktober 2019.

Graf: Arbetslöshet i Arvika kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arvika är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i just Arvika. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Arvika hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Värmlands län och nu växer klyftan (5,5 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,9 procent i Arvika under februari månad, motsvarande 16 av 101 personer. Det är 6,2 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−380 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 21,1 till 15,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 10,4 procentenheter i Arvika. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−3,4 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Arvika kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Arvika som i andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−6,8 procentenheter). I februari var 9,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande nio personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 195 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Arvika sjunkit elva månader i följd (ner från 14,7 procent i mars 2021 till 9,0 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Arvika kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Arvika lägre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,4 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Arvika kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

121 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 121 arbetsplatsannonser i Arvika kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 360 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Arvika kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor844
Lager- och terminalpersonal640
Undersköterskor, vård- och specialavdelning och mottagning227
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.226
Biomedicinska analytiker m.fl.125
Personliga assistenter818
Svetsare och gasskärare115
Fastighetsskötare514
Skogsarbetare312
Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter312

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Arvika kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
ArvikaVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften5,5 %−2,8 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda15,9 %−6,2 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar9,0 %−6,8 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.