Arbetslösheten minskar i Gnesta

Gnesta kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Gnesta kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Gnesta kommun. Även i hela Södermanland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Gnesta en total arbetslöshet på 5,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,9 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att sex av 109 invånare i åldern 16 till 64 år i Gnesta kommun var inskrivna som arbetssökande (340 färre än i februari i fjol).

Det är åttonde månaden i följd som arbetslösheten i Gnesta är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan juni 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,5 till 5,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Gnesta kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Gnesta är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Gnesta hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Södermanlands län och nu växer klyftan (5,5 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Trosa har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Eskilstuna har den högsta (12,5 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,7 procent i Gnesta under februari månad, motsvarande 14 av 102 personer. Det är 1,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−108 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för tionde månaden i följd. Sedan april 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,4 till 13,7 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,2 procentenheter i Gnesta.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Gnesta kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Gnesta om man jämför med andra kommuner i Södermanland. Eskilstuna har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Vingåker har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,7 procentenheter). I februari var 7,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 35 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Gnesta sjunkit tio månader i följd (ner från 8,5 procent i april 2021 till 7,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Gnesta kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Gnesta lägre än i Södermanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,9 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Gnesta kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

51 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 51 arbetsplatsannonser i Gnesta kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 100 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Gnesta kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Företagssäljare517
Vårdare, boendestödjare213
Eventsäljare och butiksdemonstratörer m.fl.312
Kundtjänstpersonal110
Reklamutdelare och tidningsdistributörer16
Grundskollärare66
Grundutbildade sjuksköterskor24
Trädgårdsanläggare m.fl.34
Personliga assistenter33
Barnskötare13

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Gnesta kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
GnestaSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften5,5 %−0,9 % 9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda13,7 %−1,0 % 25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar7,1 %−2,7 % 13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.