Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på 13 år i Umeå

Umeå kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Umeå kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Umeå kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan oktober 2008.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Umeå kommun med 3,5 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 12,9 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker betydligt

Under februari månad rapporterade Umeå en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Västerbottens län sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fem av 104 invånare i åldern 16 till 64 år i Umeå kommun var inskrivna som arbetssökande (4 307 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Umeå är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2019.

Graf: Arbetslöshet i Umeå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Umeå är inte den enda kommunen i Västerbotten där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Dorotea där arbetslösheten sjunker med 2,9 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Den minskande arbetslösheten gör att Umeå nu har i stort sett samma arbetslöshetsnivå som hela Västerbottens län. Dorotea och Vindeln har den lägsta arbetslösheten i länet (4,1 procent), medan Åsele har den högsta (8,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 12,9 procent i Umeå under februari månad, motsvarande 13 av 101 personer. Det är 3,5 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 580 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för elfte månaden i följd. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 16,2 till 12,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan oktober 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,1 procentenheter i Umeå. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Umeå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Umeå om man jämför med andra kommuner i Västerbotten. Åsele har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Malå har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,6 procentenheter). I februari var 6,5 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sex personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 724 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Umeå sjunkit elva månader i följd (ner från 8,5 procent i mars 2021 till 6,5 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Umeå kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Medan Umeå har ungefär samma total arbetslöshet som Västerbotten, ligger ungdomsarbetslösheten 0,4 procentenheter lägre i Umeå.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Umeå kommun och Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

1 059 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 1 059 arbetsplatsannonser i Umeå kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 2 020 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Umeå kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor47119*
Personliga assistenter4591
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering2785*
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.6272
Restaurang- och köksbiträden m.fl.2470
Vårdbiträden966*
Doktorander4459
Städare1746
Företagssäljare3043
Lager- och terminalpersonal1338

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Umeå kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
UmeåVästerbottens länHela landet
Hela arbetskraften4,8 %−1,6 % 4,9 %−1,6 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda12,9 %−3,5 % 13,7 %−3,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,5 %−2,6 % 6,9 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−1,5 % 
Dorotea4,1 %−2,9 % 
Lycksele5,7 %−2,1 % 
Malå4,5 %−1,6 % 
Nordmaling6,3 %−1,2 % 
Norsjö5,4 %−0,2 % 
Robertsfors4,4 %−1,4 % 
Skellefteå4,5 %−1,7 % 
Sorsele4,3 %−0,5 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,8 %−1,6 % 
Vilhelmina7,5 %−2,0 % 
Vindeln4,1 %−1,5 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−4,6 % 
Dorotea9,3 %−10,0 % 
Lycksele16,2 %−6,8 % 
Malå18,8 %−3,2 % 
Nordmaling17,1 %−5,2 % 
Norsjö17,5 %+2,6 % 
Robertsfors13,0 %−6,1 % 
Skellefteå13,9 %−2,9 % 
Sorsele10,6 %−0,2 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,9 %−3,5 % 
Vilhelmina19,0 %−1,6 % 
Vindeln10,6 %−4,4 % 
Vännäs16,3 %−5,3 % 
Åsele14,8 %−5,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−0,9 % 
Dorotea5,7 %−2,6 % 
Lycksele8,0 %−4,0 % 
Malå7,4 %−7,0 % 
Nordmaling10,5 %−3,8 % 
Norsjö6,7 %−5,3 % 
Robertsfors7,2 %−4,4 % 
Skellefteå6,6 %−3,6 % 
Sorsele5,7 %−3,5 % 
Storuman8,4 %−3,7 % 
Umeå6,5 %−2,6 % 
Vilhelmina10,2 %−4,6 % 
Vindeln6,6 %−6,0 % 
Vännäs7,8 %−4,3 % 
Åsele12,6 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.