Arbetslösheten minskar i Eskilstuna

Eskilstuna kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Eskilstuna kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet i Eskilstuna kommun. Även i hela Södermanland sjunker arbetslösheten.

Under februari månad rapporterade Eskilstuna en total arbetslöshet på 12,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,4 procentenheter). Även i Södermanlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att tolv av 96 invånare i åldern 16 till 64 år i Eskilstuna kommun var inskrivna som arbetssökande (7 402 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Eskilstuna är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 13,6 till 12,5 procent.

Graf: Arbetslöshet i Eskilstuna kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Eskilstuna är inte den enda kommunen i Södermanland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Oxelösund där arbetslösheten sjunker med 2,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Eskilstuna alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Södermanlands län (12,5 procent i kommunen, jämfört med 9,8 procent i hela länet). Eskilstuna har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Trosa har den lägsta (4,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent). Eskilstunas arbetslöshet sticker ut som den tredje högsta i hela landet.

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,0 procent i Eskilstuna under februari månad, motsvarande 28 av 100 personer. Det är 1,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−4 878 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 15:e månaden i följd. Sedan november 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 31,3 till 28,0 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 15,5 procentenheter i Eskilstuna. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,5 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Eskilstuna kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Eskilstuna om man jämför med andra kommuner i Södermanland.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I februari var 14,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 14 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 919 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Eskilstuna sjunkit elva månader i följd (ner från 15,7 procent i mars 2021 till 14,1 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Eskilstuna kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Eskilstuna högre än i Södermanland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Eskilstuna kommun och Södermanlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

702 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 702 arbetsplatsannonser i Eskilstuna kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 1 270 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Eskilstuna kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor73160
Personliga assistenter1754
Lager- och terminalpersonal1952*
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete1344
Väktare och ordningsvakter337
Företagssäljare2036
Kundtjänstpersonal1632
Barnmorskor829
Lastbilsförare m.fl.1228
Grundskollärare1023

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Eskilstuna kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
EskilstunaSödermanlands länHela landet
Hela arbetskraften12,5 %−1,4 % 9,8 %−1,3 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda28,0 %−1,9 % 25,4 %−2,0 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar14,1 %−2,1 % 13,0 %−2,7 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna12,5 %−1,4 % 
Flen12,3 %−1,4 % 
Gnesta5,5 %−0,9 % 
Katrineholm9,5 %−1,0 % 
Nyköping8,5 %−1,2 % 
Oxelösund9,9 %−2,1 % 
Strängnäs6,7 %−1,3 % 
Trosa4,2 %−1,2 % 
Vingåker9,5 %−1,1 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna28,0 %−1,9 % 
Flen29,5 %−2,6 % 
Gnesta13,7 %−1,0 % 
Katrineholm24,4 %−1,4 % 
Nyköping25,1 %−2,3 % 
Oxelösund23,6 %−4,3 % 
Strängnäs18,6 %−1,3 % 
Trosa11,2 %−2,9 % 
Vingåker34,1 %−2,0 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Södermanlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Eskilstuna14,1 %−2,1 % 
Flen17,5 %−5,4 % 
Gnesta7,1 %−2,7 % 
Katrineholm13,7 %−3,1 % 
Nyköping12,1 %−2,5 % 
Oxelösund14,7 %−3,1 % 
Strängnäs10,5 %−3,3 % 
Trosa6,8 %−1,2 % 
Vingåker16,1 %−2,6 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.