Över fem års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Säffle

Säffle kommun Arbetslöshet
Så utvecklas arbetslösheten i Säffle kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Sedan februari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Säffle kommun minskat. I februari fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Säffle kommun med 2,9 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 36,5 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under februari månad rapporterade Säffle en total arbetslöshet på 11,0 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,0 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att elva av 100 invånare i åldern 16 till 64 år i Säffle kommun var inskrivna som arbetssökande (827 färre än i februari i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten i Säffle är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Säffle kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Säffle är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Säffle alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Värmlands län (11,0 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Säffle har därmed även den högsta arbetslöshetsnivån i länet. Hammarö har den lägsta (4,2 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 36,5 procent i Säffle under februari månad, motsvarande 36 av 99 personer. Det är 2,9 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−388 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över fem år i sträck. Sedan februari 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 55,7 till 36,5 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 25,5 procentenheter i Säffle. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−1,9 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Säffle kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Säffle om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−2,1 procentenheter). I februari var 16,0 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 16 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 116 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Säffle sjunkit elva månader i följd (ner från 18,1 procent i mars 2021 till 16,0 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan december 2019.

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Säffle kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Säffle högre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 5,6 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Säffle kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

77 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 77 arbetsplatsannonser i Säffle kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 130 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Säffle kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Vårdare, boendestödjare427
Personliga assistenter619
Fysioterapeuter och sjukgymnaster37
Butikssäljare, fackhandel26
Företagssäljare45
Städare35
Fritidsledare m.fl.14
Arbetsterapeuter14
Väktare och ordningsvakter13
Maskinställare och maskinoperatörer, metallarbete22

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Säffle kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
SäffleVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften11,0 %−1,0 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda36,5 %−2,9 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar16,0 %−2,1 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.