Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på nio år i Kristinehamn

Kristinehamns kommun | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Kristinehamns kommun.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Kristinehamns kommun noterar i februari den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan augusti 2012.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Kristinehamns kommun med 3,6 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 28,6 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker

Under februari månad rapporterade Kristinehamn en total arbetslöshet på 9,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,3 procentenheter). Även i Värmlands län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att nio av 96 invånare i åldern 16 till 64 år i Kristinehamns kommun var inskrivna som arbetssökande (1 171 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Kristinehamn är lägre än den var under samma tidpunkt året innan.

Graf: Arbetslöshet i Kristinehamns kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Kristinehamn är inte den enda kommunen i Värmland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Arvika där arbetslösheten sjunker med 2,8 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Kristinehamn alltså minskar, så ligger den fortfarande över snittet i hela Värmlands län (9,4 procent i kommunen, jämfört med 7,3 procent i hela länet). Hammarö har den lägsta arbetslösheten i länet (4,2 procent), medan Säffle har den högsta (11,0 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 28,6 procent i Kristinehamn under februari månad, motsvarande 29 av 101 personer. Det är 3,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−530 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 16:e månaden i följd. Sedan oktober 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 33,7 till 28,6 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan augusti 2012.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 19,2 procentenheter i Kristinehamn. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,3 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Kristinehamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är förhållandevis stor i Kristinehamn om man jämför med andra kommuner i Värmland. Storfors har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Sunne har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−4,4 procentenheter). I februari var 13,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 14 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 171 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Kristinehamn sjunkit tio månader i följd (ner från 17,9 procent i april 2021 till 13,6 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Kristinehamns kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Kristinehamn högre än i Värmland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 3,2 procentenheter.

Graf: Arbetslöshet bland unga i Kristinehamns kommun och Värmlands län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

94 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 94 arbetsplatsannonser i Kristinehamns kommun i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 260 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Kristinehamns kommun
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Telefonförsäljare m.fl.432
Städare427
Medicinska sekreterare, vårdadministratörer m.fl.125
Biomedicinska analytiker m.fl.125
Kundtjänstpersonal221
Butikssäljare, fackhandel416
Grundutbildade sjuksköterskor57
Fysioterapeuter och sjukgymnaster37
Hotellreceptionister m.fl.36
Truckförare26

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Kristinehamns kommun angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
KristinehamnVärmlands länHela landet
Hela arbetskraften9,4 %−1,3 % 7,3 %−1,4 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda28,6 %−3,6 % 21,6 %−3,1 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar13,6 %−4,4 % 10,4 %−3,4 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika5,5 %−2,8 % 
Eda8,2 %−1,3 % 
Filipstad10,5 %−1,4 % 
Forshaga7,3 %−1,2 % 
Grums9,0 %−1,7 % 
Hagfors7,0 %−1,8 % 
Hammarö4,2 %−1,0 % 
Karlstad7,2 %−1,4 % 
Kil6,3 %−0,8 % 
Kristinehamn9,4 %−1,3 % 
Munkfors8,8 %−0,6 % 
Storfors9,0 %−1,8 % 
Sunne5,4 %−1,3 % 
Säffle11,0 %−1,0 % 
Torsby5,8 %−1,2 % 
Årjäng5,5 %−1,9 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika15,9 %−6,2 % 
Eda18,6 %−3,3 % 
Filipstad31,8 %−3,0 % 
Forshaga21,4 %−1,9 % 
Grums23,9 %−6,1 % 
Hagfors17,5 %−5,4 % 
Hammarö13,4 %−2,8 % 
Karlstad20,6 %−1,9 % 
Kil19,6 %−5,2 % 
Kristinehamn28,6 %−3,6 % 
Munkfors23,8 %−3,1 % 
Storfors19,0 %−4,4 % 
Sunne20,9 %−2,0 % 
Säffle36,5 %−2,9 % 
Torsby18,4 %−2,2 % 
Årjäng15,9 %−4,1 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Värmlands län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Arvika9,0 %−6,8 % 
Eda10,6 %−2,1 % 
Filipstad11,5 %−2,7 % 
Forshaga15,7 %−3,6 % 
Grums15,5 %−2,8 % 
Hagfors10,1 %−4,0 % 
Hammarö10,9 %−2,9 % 
Karlstad8,6 %−2,8 % 
Kil13,7 %−3,7 % 
Kristinehamn13,6 %−4,4 % 
Munkfors12,2 %−3,1 % 
Storfors12,9 %−6,3 % 
Sunne6,8 %−2,8 % 
Säffle16,0 %−2,1 % 
Torsby9,3 %−3,4 % 
Årjäng8,2 %−3,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.