Lägsta arbetslösheten på 13 år i Västerbotten

Västerbottens län | Arbetslöshet |
Så utvecklas arbetslösheten i Västerbottens län.
Peter Kroon, Arbetsförmedlingen

Västerbottens län noterar i februari den lägsta arbetslösheten sedan juni 2008.

Under februari månad rapporterade Västerbotten en total arbetslöshet på 4,9 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Sverige sjunker arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att fem av 102 invånare i åldern 16 till 64 år i Västerbottens län var inskrivna som arbetssökande (8 886 färre än i februari i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten i Västerbotten är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,4 till 4,9 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den lägsta sedan juni 2008.

Graf: Arbetslöshet i Västerbottens län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Västerbotten är inte den enda länet i Sverige där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga län. Störst är minskningen i Blekinge, Gotland, Jämtland och Västra Götaland där arbetslösheten sjunker med 1,8 procentenheter.

Västerbotten hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Sverige och nu växer klyftan (4,9 procent i länet, jämfört med 7,2 procent i hela riket). Västerbotten har därmed även den lägsta arbetslöshetsnivån i riket. Södermanland har den högsta (9,8 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i februari jämfört med året innan (−1,5 procentenheter) och ligger nu på 7,2 procent. 287 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (13,1 procent) i landet som helhet, medan Arjeplog har den lägsta (2,5 procent).

Karta: Arbetslöshet kommun för kommun
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 13,7 procent i Västerbotten under februari månad, motsvarande 14 av 102 personer. Det är 3,6 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−3 014 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan augusti 2020 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 19,3 till 13,7 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan januari 2008.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 8,8 procentenheter i Västerbotten. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen i Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ungefär densamma i Västerbotten som i andra län i Sverige. Stockholm har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i riket. Dalarna har den största.

Ungdomsarbetslöshet sjunker betydligt

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,2 procentenheter). I februari var 6,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande sju personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 1 554 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Västerbotten sjunkit elva månader i följd (ner från 9,7 procent i mars 2021 till 6,9 procent nu).

Graf: Skillnad i arbetslöshet mellan unga och hela befolkningen i Västerbottens län
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Västerbotten lägre än i Sverige som helhet. Skillnaden mellan länet och riket är 2,0 procentenheter.

Efter den senaste månadens nedgång har Västerbotten nu den näst lägsta ungdomsarbetslösheten i landet. Halland har den allra lägsta (6,4 procent).

Graf: Arbetslöshet bland unga i Västerbottens län och Sverige
Ladda ner den här grafen som pngsvgeps

2 107 annonser om lediga jobb just nu

Den 10 mars fanns det sammanlagt 2 107 arbetsplatsannonser i Västerbottens län i Arbetsförmedlingens Platsbanken, motsvarande omkring 4 470 lediga jobb.

Tabellen nedan visar yrkensgrupper med flest lediga jobb.

Yrkensgrupper med flest annonserade jobb i Västerbottens län
YrkesgruppAntal annonserAntal tjänster
Grundutbildade sjuksköterskor150334*
Undersköterskor, hemtjänst, hemsjukvård, äldreboende och habilitering56238*
Personliga assistenter87168
Restaurang- och köksbiträden m.fl.55142
Företagssäljare66118
Städare34104
Ingenjörer och tekniker inom maskinteknik2797
Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl.7693
Butikssäljare, fackhandel5388
Vårdbiträden1586*

Källa: Arbetsförmedlingens platsbanken

Listan bygger på en lägesbild den 10 mars av utannonserade jobb där Västerbottens län angetts som arbetsplatsadress. Antalet tjänster behöver tas med en nypa salt. Antalet tjänster motsvarar inte alltid det verkliga antalet jobb.
*) Det verkliga antalet tjänster är sannolikt högre. I gruppen ingår annonser som listat ett högt och uppenbart orealistiskt antal tjänster. Vi räknar antal tjänster i de här annonserna som en.

Tabeller

Sammanfattning: Så hög var arbetslösheten i februari
VästerbottenSverige
Hela arbetskraften4,9 %−1,6 % 7,2 %−1,5 % 
Bland utlandsfödda13,7 %−3,6 % 17,5 %−2,6 % 
Bland ungdomar6,9 %−3,2 % 8,9 %−2,7 % 
Total arbetslöshet i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm6,1 %−1,5 % 
Dorotea4,1 %−2,9 % 
Lycksele5,7 %−2,1 % 
Malå4,5 %−1,6 % 
Nordmaling6,3 %−1,2 % 
Norsjö5,4 %−0,2 % 
Robertsfors4,4 %−1,4 % 
Skellefteå4,5 %−1,7 % 
Sorsele4,3 %−0,5 % 
Storuman5,3 %−1,9 % 
Umeå4,8 %−1,6 % 
Vilhelmina7,5 %−2,0 % 
Vindeln4,1 %−1,5 % 
Vännäs5,0 %−1,2 % 
Åsele8,2 %−1,3 % 
Arbetslöshet bland utlandsfödda i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm17,4 %−4,6 % 
Dorotea9,3 %−10,0 % 
Lycksele16,2 %−6,8 % 
Malå18,8 %−3,2 % 
Nordmaling17,1 %−5,2 % 
Norsjö17,5 %+2,6 % 
Robertsfors13,0 %−6,1 % 
Skellefteå13,9 %−2,9 % 
Sorsele10,6 %−0,2 % 
Storuman16,7 %−3,8 % 
Umeå12,9 %−3,5 % 
Vilhelmina19,0 %−1,6 % 
Vindeln10,6 %−4,4 % 
Vännäs16,3 %−5,3 % 
Åsele14,8 %−5,6 % 
Arbetslöshet bland 18–24-åringar i Västerbottens län
KommunArbetslöshet i februariFörändring (12 mån)
Bjurholm4,3 %−0,9 % 
Dorotea5,7 %−2,6 % 
Lycksele8,0 %−4,0 % 
Malå7,4 %−7,0 % 
Nordmaling10,5 %−3,8 % 
Norsjö6,7 %−5,3 % 
Robertsfors7,2 %−4,4 % 
Skellefteå6,6 %−3,6 % 
Sorsele5,7 %−3,5 % 
Storuman8,4 %−3,7 % 
Umeå6,5 %−2,6 % 
Vilhelmina10,2 %−4,6 % 
Vindeln6,6 %−6,0 % 
Vännäs7,8 %−4,3 % 
Åsele12,6 %−0,8 % 

Lokal, datadriven journalistik

Newsworthy är en nyhetssajt som gör lokal journalistik baserat på data. Vi är datajournalister som analyserar och tolkar världen på siffror, snarare än tyckande.

Allt vi gör sker ur ett lokalt perspektiv. Alla artiklar lokalanpassas ner på kommun- och länsnivå.